BASINDAN YAZILAR
Sadık Mükellefe Vergi Kolaylığı - MuhasebeTR

Sadık Mükellefe Vergi Kolaylığı

Vergisini düzenli ödeyenleri teşvik uygulaması için internet sorgulaması geliyor. Durumunu sorgulayan mükellefler hak sahibi olurlarsa yüzde 5’lik vergi indiriminden yararlanacak

Vergisini düzenli ödeyenlere teşvik uygulaması için internet sorgulaması geliyor. Yüzde 5’lik vergi indiriminden yararlanacak olan sadık mükellefler, beyannamelerini vermeden önce durumlarını sorgulayarak indirime hak kazanıp kazanmadıklarını internet üzerinden öğrenebilecek.

Ne zaman açılacak? 

Vergiye uyumlu mükelleflere tanınan yüzde 5’lik vergi indirimi için, mükelleflerin beyannamelerini vermeden önce durumlarını sorgulayabilmeleri amacıyla hazırlanan sorgulama ekranı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın https://ivd.gib.gov.tr adresindeki İnteraktif Vergi Dairesi’nde hizmete açılacak. Mükellefler, burada yer alacak “Sorgulamalar” sekmesine girerek, durumlarını öğrenebilecek. Kurumlar vergisi mükellefleri için sorgulama ekranının, 1 Nisan’da beyan dönemi başlamadan önce kullanıma açılacağı belirtildi

Kim teşvik ediliyor?

Vergi borçlarına yeniden yapılandırma ile borçlulara kolaylık sağlanırken, vergisini düzenli ödeyenler de teşvik ediliyor. Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri, kurumlar vergisi mükellefleri (finans, bankacılık, sigorta, reasürans, emeklilik şirketleri hariç), yararlanabilecek. Basit usule tabi mükellefler de yüzde 5’lik vergi indiriminden yararlanabilecek.

İNDİRİM SINIRLARI

- Hesaplanan indirim tutarı, 1 milyon TL’den fazla olamayacak.

- İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecek olup bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar iade edilmeyecek.

- Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde, indirim nedeniyle alınmayan vergiler, bu kez vergi zayi cezası uygulanmaksızın mükelleften istenecek.

- 3 yıl boyunca tüm vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve tahakkuk eden vergileri de kanuni süresi içerisinde ödemiş olan bir kişinin, bu yıllar içinde pişmanlık beyannamesi vermesi, vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmesi şartıyla, vergi indiriminden yararlanmasına engel olmayacak.

Kimler yararlanacak?

- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması.

- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması.

- Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil) bin TL üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması.

- Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında kaçakçılık suçu fiillerinin işlenmemiş olması.

(Kaynak: Milliyet Gazetesi | 15.03.2019)

GÜNDEM