BASINDAN YAZILAR
Gerçek Kişiler İçin Vergi Rehberi -5- / Nedim Türkmen - MuhasebeTR

Gerçek Kişiler İçin Vergi Rehberi -5- / Nedim Türkmen

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER BEYANNAME VERECEK Mİ?

Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında, nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri  iratlar Gelir Vergisi Kanunu'nda ‘Menkul Sermaye İradı' olarak tanımlanmıştır.

Gelir Vergisi'ne tabi 7 gelir unsurundan biri olan; menkul sermaye iratları için de bazı durumlarda, yıllık Gelir Vergisi beyannamesi verme  zorunluluğu vardır.

Mükelleflerin menkul sermaye iratları dışında beyanı gereken başka gelirlerinin olmadığı, duruma göre, hazırlanan özet vergilendirme tablosu aşağıdaki gibi olacaktır.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 08.03.2019)

GÜNDEM