BASINDAN YAZILAR
Vergisini Düzenli Ödeyene Teşvik / Mithat Yurdakul - MuhasebeTR

Vergisini Düzenli Ödeyene Teşvik / Mithat Yurdakul

Vergi borçlarına yeniden yapılandırma ile borçlulara kolaylık sağlanırken, vergisini düzenli ödeyenler de teşvik ediliyor.

Vergisini zamanında ödeyen mükelleflerine uygulanacak teşvik detayları belli oldu. Vergi teşviğinden kimler yararlanacak? Vergi indirimi teşviğinde hangi şartlar aranıyor? Teşvik ödemeleri nasıl olacak?

Kimler faydalanacak?

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri, kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecek. Basit usule tabi mükellefler de yüzde 5’lik vergi indiriminden yararlanabilecek. Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları ise vergi teşviğinden yararlanamayacak.

 

 

Şartları neler?

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş olması gerekiyor. Bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması da aranıyor.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekiyor. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil) bin TL üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartlar arasında. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin yılı ile önceki dört takvim yılında kaçakçılık suçu işlenmemiş olmalı.

Teşvik ödemeleri nasıl olacak? 

Hesaplanan indirim tutarı, 1 milyon TL’den fazla olamayacak. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecek. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar iade edilmeyecek. Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde, indirim nedeniyle alınmayan vergiler bu kez vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften istenecek.

3 yıl boyunca tüm vergi beyannamelerini kanuni sürede vermiş ve tahakkuk eden vergileri de kanuni sürede ödemiş kişinin, bu yıllar içinde pişmanlık beyannamesi vermesi, vergilerin kanuni sürede ödenmesi şartıyla vergi indiriminden yararlanmasına engel olmayacak.

(Kaynak: Milliyet Gazetesi | 07.03.2019)

GÜNDEM