BASINDAN YAZILAR
4/B Sigortalısı Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Yararlanır Mı? / Didem Okur - MuhasebeTR

4/B Sigortalısı Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Yararlanır Mı? / Didem Okur

İş kazası ve meslek hastalığı nedeni ile iş göremezliğe uğrayan 4/b sigortalısına iş göremezliğe uğradığı her gün için,

4/b sigortalılarından;

1- Muhtarlar,

2- Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olan,

3- Gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkarlar Sicili'ne kayıtlı olan,

4- Tarımsal faaliyette bulunan,

Kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması kaydıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekiz haftalık; çoğul gebelik halinde doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki hafta ekleyerek çalışmadığı her gün için; erken doğumda ise kadının doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile kadının isteği ve doktorun onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için, geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

İş kazası, meslek hastalığı ya da analık durumunda geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin tüm borçların ödenmiş olması şartıyla, yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürece ödenir. Ancak erken doğum ve kadının isteği ve doktorun onayı ile doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışması durumu hariç doğum öncesi ve sonrası çalışılmayan sürelerde geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için yatarak tedavi koşulu aranmaz.

4/b sigortalıları hastalık sebebiyle geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanmazlar. Ayrıca diğer 4/b sigortalılarından anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği verilmez.

(Kaynak: Aydınlık | 04.03.2019)

GÜNDEM