BASINDAN YAZILAR
Tam İş Göremezlik Hali / Şenay Koçyiğit Özdoğan - MuhasebeTR

Tam İş Göremezlik Hali / Şenay Koçyiğit Özdoğan

Çalıştığım yerde kaza geçirdim. SGK iş görmezlik raporu verdi. Aylık ne kadar maaş bağlanır?

Öncelikle okurumuzun sormuş olduğu soruyu bir sosyal güvenlik uzmanına danışması daha sağlıklı olacaktır. Ne kadar maaş alacağı konusunda uzmanlığı bulunan biri bu soruya daha sağlıklı cevap verecektir. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan işçinin tedavi ardından geçici iş göremez durumu düzelmiş fakat iyileşememişse yani çalışma gücünü tekrar kazanamamışsa, çalışana sürekli iş göremezlik maaşı bağlanır. Çalışanın sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanabilmesi için çalışma gücünün yüzde 10’undan fazlasını kaybetmiş olması gerekmektedir. Sürekli iş göremezlik iki başlık altında incelenmektedir. Bunlar tam iş göremezlik hali ve kısmi iş göremezlik halidir. Tam iş göremezlik hali çalışanın çalışma gücünü yüzde 100 kaybettiğinin göstergesidir. Kısmi iş göremezlik hali ise çalışma gücünün en az yüzde 10 ile en çok yüzde 99.99’unun kullanılamadığının göstergesidir. Sürekli iş göremezlik maaşı çalışanın çalışma gücü kaybı oranına bağlıdır. Sürekli tam iş göremezlik maaşı çalışanın aylık kazancının yüzde 70 oranında verilir. Sürekli kısmî iş göremezlikte ise sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine ödenir. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı yüzde 100 olarak uygulanır.

(Kaynak: Aydınlık | 02.03.2019)

GÜNDEM