BASINDAN YAZILAR
Kimler 4/B Sigortalısı Sayılır? / Didem Okur - MuhasebeTR

Kimler 4/B Sigortalısı Sayılır? / Didem Okur

Geçici iş göremezlik ödeneğinden 4/b sigortalısı da yararlanabilir mi?

Öncelikle kimlerin 4/b sigortalısı olduğunu hatırlatalım:

1- Köy ve mahalle muhtarları,

2- İş sözleşmesi olmaksızın kendi ad ve hesabına çalışan kimselerden;

a) Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

b) Gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkarlar Sicili’nde kayıtlı olanlar,

c) Anonim şirketlerin aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan pay sahipleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite pay sahipleri, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortakları,

3- Tarımsal faaliyette bulunanlar.

Öte yandan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda 4/b sigortalıları için öngörülen hükümler, 10/07/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun’a tabi jokey ve antrenörler hakkında da uygulanır.

(Kaynak: Aydınlık | 28.02.2019)

GÜNDEM