BASINDAN YAZILAR
4/A’lının Meslek Hastalığı Nedeni İle Geçici İş Göremezliğin Tespiti / Didem Okur - MuhasebeTR

4/A’lının Meslek Hastalığı Nedeni İle Geçici İş Göremezliğin Tespiti / Didem Okur

İş göremezlik konusunu geçici iş göremezlik kavramı üzerinden incelemeye devam ediyoruz. Bugün, yazımızda, meslek hastalığı nedeni ile geçici iş göremezliğin nasıl tespit edileceğini ele alacağız.

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden kaynaklanan tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı sürekli veya geçici hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

Meslek hastalığına uğrayan sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Bunun için önce sigortalının meslek hastalığına tutulduğunun tespiti gerekir. Bu tespit Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından yapılır. SGK Sağlık Kurulu bu kararı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen usulüne uygun sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgeler ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gerekli görmesi halinde, işçinin çalıştığı işyerindeki çalışma şartları ve buna bağlı tıbbi sonuçları ortaya koyan denetim raporları ve diğer belgeleri inceleyerek verecektir.

Meslek hastalığı, durumu öğrendiği tarihten itibaren üç işgünü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilir. Bu bildirimde bulunmayan ya da eksik veya gerçek dışı bildirimde bulunan işveren, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işçiye ödediği geçici iş göremezlik ödeneğini kuruma ödemek zorunda kalacaktır.

Meslek hastalığına uğradığını düşünen işçi, işyeri hekimine veya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen bir sağlık hizmeti sunucusuna başvurarak gerekli tetkiklerin yapılmasını sağlayabilir. İşyeri hekimi ve sağlık hizmeti sunucusunun kendisine bildirilen meslek hastalığını üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir. İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

(Aydınlık | 22.02.2019)

GÜNDEM