BASINDAN YAZILAR
‘Tehlikeli’ Sınıfına Giren İşyerine Destek / İsa Karakaş - MuhasebeTR

‘Tehlikeli’ Sınıfına Giren İşyerine Destek / İsa Karakaş

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfındaki işyerine, iş sağlığı ve güvenliği desteği veriliyor. Destek için işverenin çalıştırdığı sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde SGK’ya bildirmesi ve prim borcunun bulunmaması şartı aranıyor.

Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere 10’dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfındaki işyerlerine, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince destek sağlanıyor.

BİRDEN FAZLA

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sahip işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği desteğinden yararlanmak için işyerlerinin tescil edildiği SGK il veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekir. İşverenler, başvuru esnasında verilecek formu doldurup teslim etmeliler. Aynı işverenin ülke genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri, başvuru formunda ayrı ayrı belirtilmek suretiyle işverenin merkez işyerinin tescilli olduğu SGK müdürlüğüne müracaat yapılır. Başvuru formunda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ayrı ayrı destekten yararlanmak istenilen işyerlerine ait işyeri sicil numaraları ile ödemenin yapılacağı banka hesap numarası (IBAN) belirtilir. Başvuruda belirtilen işyerlerinin dışında, aynı işverene ait diğer işyerleri de tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ayrı ayrı tespit edilir. İş sağlığı ve güvenliği desteği verilecek işveren kapsamına girip girmediği SGK tarafından belirlenir. Sorgulama neticesinde SGK tarafından tespit edilen işyerlerin-den bildirilen sigortalı sayısı da dikkate alınarak işlem yapılır. Başvurular, SGK tarafından Merkezi Tahsilat Sistemi’nde (MOSİP) kayıt altına alınır. Kayıt işlemi, MOSİP sistemindeki ilgili menüden işverenin vergi kimlik numarası altında, işyerinin sicil numarası girilmesi suretiyle yapılır. Müracaatın MOSİP’e kaydedilmesi sırasında sistem, bildirilen işyerleri için iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin geçerli sözleşmenin olup olmadığını, işyerinden veya dışından birinin görevlendirilip görevlendirilmediğini İSG-KATİP uygulamasında kontrol eder. Geçerli bir sözleşme veya bir görevlen-dirme olmayan işyerleri için sisteme kayıt yapılmasına izin verilmez.

ÖĞRENCİLER KAPSAM DIŞINDA TUTULUYOR

İşyerindeki sigortalı sayısı belirlenirken; Mesleki Eğitim Kanunu ile Yükseköğretim Kanunu’nda öğrenci statüsünde olan aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, çalışan sayısının belirlenmesinde dikkate alınmaz. Ayrıca işyeri dışından hizmet alınan kısmi süreli İSG profesyonelleri de kapsam dışında tutulur.

PRİM BORCU OLMAMALI

Destek ödemeleri için işverenin çalıştırdığı sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde kuruma verilmiş olması ve ülke genelinde prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması şartı aranır.

1. dönem destek ödemeleri ocak, şubat ve mart için mayısın sonunda,
2. dönem destek ödemeleri nisan, mayıs ve haziran için ağustosun sonunda,
3. dönem destek ödemeleri temmuz, ağustos ve eylül için kasımın sonunda,
4. dönem destek ödemeleri ekim, kasım ve aralık için izleyen yılın şubat ayının sonunda gerçekleştirilir.

SGK’ya yasal süresinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması halinde hesaplanan destek tutarı, bu borca mahsup edilir. Üçer aylık dönemler içinde her bir aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen toplam sigortalı sayısı esas alınarak, hak edilen her bir ay için hesaplanarak belirtilen sürede destek ödemesi yapılır. Ayın son gününün resmi tatile rastlaması halinde destek ödemeleri resmi tatili izleyen ilk işgünü gerçekleştirilir. İşveren tarafından geriye yönelik üçer aylık dönemler için talepte bulunulması halinde talebin yapıldığı aya ilişkin üçer aylık dönemi takip eden ikinci ayın sonunda destek ödemesi yapılır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILIYOR?

Destek ödemelerine ilişkin başvurular;

  • Ocak, şubat ve mart ayları için nisan ayının,
  • Nisan, mayıs ve haziran ayları için temmuz ayının,
  • Temmuz, ağustos ve eylül ayları için ekim ayının,
  • Ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın ocak ayının sonuna kadar yapılmalı.

(Kaynak: İto Haber | 19.02.2019)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM