BASINDAN YAZILAR
Çalışanların Yükümlülükleri / Şenay Koçyiğit Özdoğan - MuhasebeTR

Çalışanların Yükümlülükleri / Şenay Koçyiğit Özdoğan

İşyerinde çalıştığım makinada elektrik kaçağı vardı. Bunu amirime bildirmedim. Bu durumdan dolayı bana uyarı verdiler. Bu durumu bildirmek benim görevim mi? İşverenin görevi değil mi?


İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışmayı yürütebilmek için devlete, işverene ve işçilere çeşitli görevler düşmektedir. Sorumluluk tek başına işverende değildir. 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu’nun 19. maddesi çalışanların uymak zorunda olduğu görevlerini belirlemektedir. Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:
a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.
ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
Okurumuzun sorusuna gelirsek yukarıda "C" maddesinde görevimizin olduğu açıkça belirtilmiştir. Bunun yanı sıra belirlenen uygunsuzluğun giderilmediği sürece kendimize veya çalışma arkadaşlarımıza zarar vereceğini unutmamalıyız.

(Aydınlık | 18.02.2019)

GÜNDEM