BASINDAN YAZILAR
Ara Dinlenmesi Bölünebilir Mi? / Didem Okur - MuhasebeTR

Ara Dinlenmesi Bölünebilir Mi? / Didem Okur

Ara dinlenmesi nedir, bölünebilir mi ve ara dinlenmesi süresi verilmemesinin yaptırımı nedir?

Ara dinlenmesi, işçinin günlük çalışma süresine göre işveren tarafından kendisine kullandırılan serbest zamandır. Bu süre işçinin günlük çalışma süresine göre farklılık gösterir:
1-) 4 saat veya daha kısa süreli günlük çalışmalarda ara dinlenmesi en az 15 dakika,
2-) 4 saatten fazla ve 7.5 saatten az çalışmalar için en az yarım saat,
3-) Günlük 7.5 saati aşan çalışmalar bakımından ise en az bir saat ara dinlenmesi verilmelidir.
Ara dinlenmesi süresi bölünemez; aralıksız kullandırılır.
Ara dinlenme sürelerinin hiç kullandırılmaması ya da eksik kullandırılması işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturur. (işyeri koşullarında değişiklik nedeniyle)
İşçi, ara dinlenme saatinde tamamen serbesttir. Bu süreyi işyeri içinde ya da dışında geçirebilir.
İşyerinde geçirmesi ve bu süre içinde çalışmaya devam etmesi durumunda ara dinlenmesi verilmemiş sayılır. Ancak işçi işyerinde kalsa bile, ara dinlenmesi süresini serbestçe kullanabilir, bu süre içinde çalışmaya zorlanamaz.
Ara dinlenmesi için ücret ödenmesi gerekmez. Ancak, bu süre işçiye dinlenme zamanı olarak tanınmamışsa, işçinin normal ücretinin ödenmesi gerekir. Bu sürenin haftalık 45 saati aşan kısmını oluşturması halinde ise, zamlı ücret ödenmelidir.
Ara dinlenmesinin kullandırılması zorunlu ise de, bunun kullanılacağı zamanı belirlemek işverenin yönetim hakkıyla ilgilidir. İşçilerin tamamı aynı anda ara dinlenme zamanını kullanılabileceği gibi, belli bir plan dahilinde sırayla kullanmaları da mümkündür. Ancak ara dinlenme süresinin, işe, ara dinlenme süresi kadar geç başlama veya aynı süreyle erken bırakma şeklinde kullandırılması doğru olmaz. (Yargıtay 9. HD. 17.11.2008 gün 2007/35281 E, 2008/30985 K.).

(Kaynak: Aydınlık | 18.02.2019)

GÜNDEM