BASINDAN YAZILAR
Çalışılan Hafta Tatili ve Fazla Mesai Hesap İnceliği / Didem Okur - MuhasebeTR

Çalışılan Hafta Tatili ve Fazla Mesai Hesap İnceliği / Didem Okur

Yargıtay’ın hafta tatilinde yapılan çalışma ile ilgili olarak benimsediği hesaplama konusunu incelemeyi sürdürüyoruz. Çarşamba günü temelde hafta tatilinde yapılan çalışmanın 2.5 yevmiye şeklinde ücretlendirileceğini belirtmiştik. Kural, hafta tatilinde çalışılmamasıdır. Ancak işçi çalışmadığı halde 1 günlük (hafta tatili 2 gün ise 2 günlük) ücretine hak kazanır. İşçi, çalışmadığı hafta tatili süresi için ücretlendirilmiyorsa bunu da talep etmelidir.

Öte yandan hafta tatilinde çalıştırılan işçi, çalışmasa bile kendisine ödenmesi gereken 1 günlük yevmiyesine ek olarak 1.5 günlük yevmiyeye daha hak kazanır.

İşçi, hafta tatili günü veya günlerinde, fiilen çalıştırıldığı gün ve saat sayısı dikkate alınarak yapılan hesaplamada bulunacak günlük normal çalışma süresini aşan çalışma yapıyorsa işte bu aşan saatler için de saat başı ücretinin 1.5 katı ücretlendirme yapılır. Bilirkişi hesaplamalarında bu hususun dikkate alınmayarak mükerrer hesaplama yapıldığı gözlenmiş ve bu husus Yargıtay kararlarına konu edilmiştir. (Yargıtay 9. HD. 2015/23578 E., 2018/21171 K. 22.11.2018 T.)

Aşağıda bilginize sunacağımız kararda ise konu detaylandırılmıştır. İşçi hafta tatilinde de çalıştırılıyor ve fazla çalışma alacağı ile çalıştırıldığı hafta tatili ücretini talep ediyorsa, günlük normal çalışma süresi bulunduktan sonra işçinin hafta tatilinde bu süreyi aşan çalışma saatleri için fazla çalışma ücreti hesaplaması yapılmaktadır.

“Davacı işçi haftanın 7 günü fazla çalışma yaptığını ve fazla çalışma ücretlerinin ödenmediğini ileri sürerek istekte bulunurken, aynı zamanda hafta tatil ücreti de talep etmiştir.

(...)

Fazla mesai ücreti ile birlikte hafta tatili ücreti ayrıca istendiğinden hesaplamanın 6 gün 20.00 - 08.00 saatleri arasında iki saat ara dinlenme süresi tenzili ile günlük 10 saat, haftalık 60 saat üzerinden 45 saatin düşümüyle 15 saat olarak belirlenip, 7. güne denk gelen çalışmanın ise sadece 2.5 saatlik kısmının fazla mesai süresine eklenerek fazla mesai süresinin haftada 17.5 saat üzerinden hesaplanması gerekirken mahkemece bu olgu dikkate alınmaksızın mükerrer tahsile yol açacak şekilde karar verilmesi isabetsizdir.” (Yargıtay 9. HD. 2014/28583 E. 2016/927 K. 18.10.2016 T.

(Aydınlık | 15.02.2019)

GÜNDEM