BASINDAN YAZILAR
Prof. Dr. Şükrü KIZILOT - Kaz gelecek yer ve turizm - MuhasebeTR

Prof. Dr. Şükrü KIZILOT - Kaz gelecek yer ve turizm

BU benzetme Maliye Bakanı’na ait.

Turizmcilerin, konaklama vergisi ile ilgili taleplerini yanıtlarken, "Bu konuyu Başbakan’a söyleyin. Ben de sizin tarafınızda olurum. Neden? Kaz gelecek yerden, tavuk esirgenmez. Cari açıkta en önemli gelir kaynağımız turizm" diye konuşmuştu.


ESİRGENMEYECEK  TAVUK NE?

Gelecek olan kaz belli, turizmden elde edilen ve 2008’de 20 milyar dolara ulaşması beklenen döviz.

Tavuk ise, "Konaklama Vergisi".

Bir süre sonra Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen "İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı" ile turizm işletmelerine, "Konaklama Vergisi" adı altında, yeni bir vergi getiriliyor.

Adı "Konaklama Vergisi" ama kendisi "vergi ötesi" bir olay!..

Nedenine gelince;

1- Yalnızca konaklamadan değil, turizm işletmesinin konaklama dahil tüm gelirlerinden, alınması öngörülüyor.

2- Vergi kazançtan alınır. Bu vergi ise, turizmci zarar etse bile hasılatın başka bir anlatımla, cironun "yüzde 3’ü oranında" alınacak.

ADI İLE ÇELİŞİYOR

Görüldüğü gibi, verginin adı "konaklama" olmasına rağmen, konaklama dışı gelirleri de kapsayacak şekilde alınmak isteniyor.

İşin doğrusu, cironun yüzde 3’ü oranındaki vergi, net kárın yüzde 20-30’una, bazı bölgelerde ve işletmelerde yüzde 50-60’ına hatta daha fazlasına isabet ediyor.

Ayrıca, kayıtdışılığı yani hasılatın gizlenmesini de teşvik edeceği ayrı bir gerçek.

NE YAPILABİLİR?

Turizm, bir taraftan istihdam yaratırken, diğer taraftan da özellikle bölgelerdeki gençleri meslek sahibi yapmaktadır. Daha önce ciddi bir ekonomiye sahip olmayan, birçok yerleşim birimine ekonomik gelecek sağlamış, yörede bir canlılık yaratmıştır.

Türkiye’nin ihraç ettiği malların yaklaşık yüzde 70’i ithalat girdisinden oluşuyor. Turizmde ise olay çok farklı. Turizm, Türkiye’de minimum ithalatla (2007’de 18,5 milyar dolar) döviz girdisi sağlayan tek sektör olup, cari açığın azaltılmasında, önemli bir rol üstlenmektedir.

Ülkemiz açısından böylesine önemli olan sektöre, "Ciro üzerinden yüzde 3" oranında getirilecek konaklama vergisi "ciddi bir darbe" olabilir.

Nitekim Maliye Bakanı bile, turizmcilerin bu konudaki şikayetine hak vermiş ve "Ben sizin tarafınızdayım" demek ihtiyacını duymuş. Bu çok önemli bir nokta.

O halde, yapılması gerekenler belli;

1- Konaklama Vergisi, ciro üzerinden değil, "net kár üzerinden" alınmalı.

2- Ciro üzerinden alınmakta ısrarlı olunursa, yalnızca konaklama bedeli üzerinden ve yüzde 0.5 ya da yüzde 1 oranında alınmalı.

Kaz gelecek yerden tavuk esirgememenin de ötesinde, altın yumurtlayan tavuğu kesmemeli.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 15.04.2008)

GÜNDEM