BASINDAN YAZILAR
İşyerinde Sendika Olmasa Da Sendikal Tazminata Hak Kazanılır Mı? / Didem Okur - MuhasebeTR

İşyerinde Sendika Olmasa Da Sendikal Tazminata Hak Kazanılır Mı? / Didem Okur

Çalıştığım işyerinde sendikamız yok. Ama sendikal faaliyette bulunan arkadaşların iş akitlerini feshediyorlar. İşyerinde sendika olmadığı halde sendikal faaliyette bulunursam kanun bizleri bu konuda haklı mı ya da haksız mı çıkarır? Bir yandan da korkuyorum fakat sendikalı olmak da istiyorum. Ama üstüne basa basa söylüyorum, işyerinde sendika yok, bu bize sendikal tazminat hakkı kazandırır mı?

İş sözleşmesi sendikal nedenle feshedilen işçi, sendikal tazminata hak kazanır. Sendikal tazminat, işçinin 1 yıllık (çıplak) ücretinden az olamaz.

Feshin sendikal nedenle yapıldığı iddiası ile açılan davada, fesih nedenini ispat yükü işverene aittir. Ancak işveren feshin sendikal neden dışında bir nedenle yapıldığını iddia ediyorsa bu kez işçi feshin sendikal nedene dayandığını ispat etmek zorundadır. Örneğin işveren iş sözleşmesinin üretimdeki daralma nedeniyle sona erdiğini ileri sürüyorsa; sendikal feshin varlığını işçi ispat etmekle yükümlüdür.

Sendikal nedenle feshi ispat edecek işçi; işyerinde çalışan ve sendikaya üye olan işçilerin sayısı ve sendikaya üye oldukları tarih, sendikaya üyelikten çekilen işçilerin olup olmadığı, fesih tarihi ve yakın dönemde sendikanın işyerinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi prosedürünü işletip işletmediği, işyerinde önceki dönemlerde toplu iş sözleşmesi yapılıp yapılmadığı, yeni işçi alınıp alınmadığı, alınmışsa alınan işçilerin sendikalı olup olmadığı ölçütlerinden yararlanabilir.

Okurumuzun sorusundan, çalıştığı işyerinde örgütlenmeye çalışan bir sendikanın var olduğu ancak bu sendikanın henüz toplu iş sözleşmesi yetkisi alma girişimini başlatmadığı anlaşılıyor. Okurumuzun konu ile ilgili ayrıntılı bilgi vererek bir uzmana başvurması önemlidir.

(Kaynak: Aydınlık | 01.02.2019)

GÜNDEM