BASINDAN YAZILAR
Genel Müdür İş Güvencesinden Yararlanır Mı? / Didem Okur - MuhasebeTR

Genel Müdür İş Güvencesinden Yararlanır Mı? / Didem Okur

Bir pazarlama firmasında 10 senedir genel müdürlük yapıyordum. İş sözleşmeme son verildi. İşe iade davası açabilir miyim?

1- İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları

2- İşyerinin bütünün sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri iş güvencesi hükümlerinden yararlanamaz; yani işe iade davası açamaz.

“İşyeri” ve “işletme” farklı kavramlardır. İşyeri, işveren tarafından mal ve hizmet üretmek amacıyla maddi ve maddi olmayan unsurlar ile işçinin bir arada örgütlendiği birimdir. İşletme, işyerine göre geniş bir kavramdır. İşyerinde amaç mal ve hizmet üretimidir; işletme ise karı hedefleyen yapıdır.

Bir çalışanın işyerinde genel müdür olarak anılması, iş güvencesinden yararlanma durumunu tek başına belirleyemez. Çalışanın işletmenin tümünü yönetip yönetmediği, kendisine bu hususta temsil yetkisinin verilip verilmediğinin araştırılması gerekir. Öte yandan işyerinin bütününü yönetmek de tek başına iş güvencesinden yararlanmayı engellemez. Ancak işyerinin tümünü yöneten kimse aynı zamanda işçileri işe alma ve işten çıkarma yetkisini de elinde tutuyorsa iş güvencesinden yararlanamaz.

İşyerinde işçileri işe alma ve işten çıkarma yetkisi olduğu halde işyerinin tümünü yönetmeyen çalışan ise iş güvencesinden yararlanabilir; insan kaynakları ya da personel müdürü gibi.

(Kaynak: Aydınlık | 23.01.2019)

GÜNDEM