BASINDAN YAZILAR
Vergisini Düzenli Ödeyenlere İndirim Uygulamasında İyileştirme Yapılıyor / Osman Arıoğlu - MuhasebeTR

Vergisini Düzenli Ödeyenlere İndirim Uygulamasında İyileştirme Yapılıyor / Osman Arıoğlu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilen bir Kanun Teklifi ile vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 indirim yapılması uygulamasında iyileştirmeye gidileceği açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde artık eskiden olduğu gibi hükümet tarafından sevk edilen kanun tasarıları değil, aslında hükümet tarafından oluşturulan ama fiilen milletvekillerince verilen Kanun Teklifi verilebiliyor. Ak Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş’un açıklamasına göre, TBMM’ne verilen yeni bir kanun teklifi ile bir takım iyileşme düzenlemeleri yapılacağı duyuruldu. Biz bu teklifte yer alan ve kamuoyuna duyurulan konulardan, vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 indirim uygulamasında yapılacak iyileştirme konusunda bazı önerilerimizi de teklifin görüşülmesi sırasında dikkate alınabilmesi amacıyla burada dile getirmek istedik.

Vergi sistemimizde uzunca bir zamandır tartışılan ancak, gerçekleştirilmesi 2017 yılında yayınlanan 6824 sayılı kanunla sağlanan düzenlemeyi, ana hatları ile bu vesileyle bir kez daha hatırlatmakta yarar var.

KİMLER YARARLANIYOR?

İndirimden, prensip olarak gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabiliyor. Banka, sigorta ve faktoring şirketleri bu indirimden yararlanamıyorlar.

İndirimden sadece ödenecek gelir ve kurumlar vergisi bakımından yararlanılabilecek. Dolayısıyla, yukarıda sayılanlar dışındaki bütün şahıs ve şirketler, gelir ve kurumlar vergisi bakımından bu indirimden yararlanabilecekler.

İNDİRİMDEN YARARLANMA ŞARTLARI

İndirimden yararlanma bazı şartlara tabi tutuldu.

  • Vergisini indirimin uygulanacağı beyanname ve önceki iki yıl süresince aksatmaksızın ödemiş olmak. 
  • Her bir beyanname itibarıyla 10 TL’den daha fazla eksik ödemesi bulunmamak.

Uygulama tarihi itibarıyla 1000 TL’den daha fazla gecikmiş vergi veya ceza borcu bulunmamak. 

  • Sahte belge düzenleme veya kullanma gibi Vergi Usul Kanununun 359. Maddesine aykırılık sebebiyle haklarında rapor bulunanlar bu haktan yararlanamıyor.
  • Haklarında vergi tarhiyatı yapılıp bu tarhiyatlar sonuçlanmamış olanlar da yine indirimden yararlanamayacaklar. Yapılan tarhiyat uzlaşma veya yargı kararıyla tamamen ortadan kalkmış ise yararlanma hakkı devam ediyor.

ÖNERİMİZ

Gelinen noktada aslında uygulamadan yararlanmanın ilk bakışta kolay gibi görünse de ufak tefek aksaklık ve eksikliklerden dolayı sıkıntıya girdiği durumlar söz konusu olmaktaydı. Bu nedenle düzenlemede bir iyileştirme ihtiyacı söz konusuydu. Dolayısı ile bu Kanun Teklifi ile bu iyileştirme gereği bir yönüyle ele alınmış durumda. Kanun Teklifinde açıklandığı kadarıyla sadece beyanname itibarıyla 10 TL’ye kadar olan eksik ödemelerin tutarını 250 TL’ye çıkarma kısmı kamuoyuyla paylaşıldı. Oysa bize göre burada bir hususu daha düzenlemekte yarar var.

Önceki iki yılın düzenli ödeme süresi bu haktan yararlanmayı zorlaştırıyor. Hasbelkader bir vergi aksaması, yani zamanı geçilerek yapılan ödeme durumu bu hakkı kullanamamaya neden oluyor. Tutarın 10 TL olmasının ufaklığı bir yana, iki yıllık sürenin biraz uzun olması da önemli bir engel oluşturuyor. Vergi İdaresinin amacı vergisini düzenli ödemeyi cazip hale getirmek ve büyük ölçüde vergiyi zamanında tahsil etmek olduğuna göre, iki yıl süreyle düzenli ödeyememiş birinin bu uygulamayı hedeflememesi ve uygulamadan yararlanmak yerine kendi bildiği yöntemle devam etmesi ihtimali daha güçlüdür.

Bu nedenle düzenli ödeme süresinin kısaltılmasında yarar vardır. Örneğin ilk etapta bu süreyi bir yıla indirmek yararlı olacaktır. Çünkü burada uygulamadan yararlanmak için tüm vergilerin düzenli ödenmesi şartı var. Yani sadece gelir ve kurumlar vergisi değil, damga vergisi de dahil bütün vergi yükümlülüklerini süresinde yerine getirenlerin yararlanabildiği bir şart var. Bu haliyle düzenleme Gelir İdaresinin vergi tahsilatını zamanında yapabilmesinde önemli bir araç olacaktır. Tasarı görüşülürken umarız ki, bu yönüyle de bir düzenleme yapılır ve uygulamadan daha çok mükellefin yararlanma imkanı olur. Böylece tam anlamıyla bir kazan kazan durumu ortaya çıkar diye ümit ediyoruz.

Sigorta primlerinde bu noktada gayet başarılı bir uygulama yaşandığını ve bu uygulama sayesinde sigorta primi tahsilatında önemli bir düzenli ödeme durumunun gerçekleştiği aşikardır.

(Kaynak: İto | 14.01.2019)

GÜNDEM