BASINDAN YAZILAR
İşçi Denkleştirmeyi Kabul Etmek Zorunda Mı? / Didem Okur - MuhasebeTR

İşçi Denkleştirmeyi Kabul Etmek Zorunda Mı? / Didem Okur

Benim çalıştığım kurumda ‘İş Kanun’unun 41. ve 63. maddesi gereği 31.12.2018 ve 24.02.2019 dönemini kapsayan süre içerisinde denk-leştirme uygulamasını kabul ettiğimi beyan ederim’ diye bir şey imzalatmaya çalışıyorlar. Bunu kabul edersem sonuçları ne olur? Kabul etmezsem işten tazminatsız çıkarabilirler mi?

Burada sıklıkla vurguladığımız gibi 4857 sayılı İş Kanununda haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir. Bu süreyi aşan çalışmalar fazla çalışma olarak nitelendirilir ve zamlı ücretlendirilir. Ancak denkleştirme uygulaması bu zamlı ücretlendirmenin önüne geçen istisnai bir düzenlemedir.

Denkleştirmede kural olarak iki aylık sürede işçinin ortalama haftalık çalışma süresi 45 saati aşmayacak şekilde düzenleme yapılabilir. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmesi ile dört aya çıkarılabilir. Bu durumda işçiye fazla çalışma yaptırıldığında, denkleştirme uygulamasını kabul ettiğinden fazla çalışılan süre için zamlı ücret almayacaktır işçi.

İşçi, denkleştirme uygulamasını kabul etmek zorunda değildir. Denkleştirmenin uygulanabilmesi için; işçi ve işverenin anlaşması gerekmektedir. Tarafların denkleştirme konusunda mutabık kalmayışı, işverene işçiyi tazminatsız olarak işten çıkarma yetkisi de vermez. İşverenin iş sözleşmesine hangi hallerde tazminatsız son vereceği 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin 2 numaralı bendinde düzenlenmiştir. Denkleştirmeyi kabul etmemek, bu sebeplerden değildir.

(Kaynak: Aydınlık | 04.01.2019)

GÜNDEM