BASINDAN YAZILAR
Emeklilik Yaşı Kademeli Olarak 65 Yaş Oldu / Mustafa İşcan - MuhasebeTR

Emeklilik Yaşı Kademeli Olarak 65 Yaş Oldu / Mustafa İşcan

Değerli okurlar, bugün sizlere son günlerde en çok sorulan sorulardan biri olan 2018 yılı bitmeden eşimi çocuğumu SGK’lı yaparsam ne gibi faydası olur, emeklilikte 65 yaşından muaf olur mu vb. sorulardır.

 01.05.2008 tarihinden itibaren ilk defa SGK’lı olan kadın, erkek ayrımı fark etmeksizin emeklilik yaşları kademeli olarak 65’e çıkarıldı. Evet, yanlış okumadınız 01.05.2008 tarihinden beri yani yaklaşık 11 yıldır bu kanun yürürlükte ve etkileri henüz hissedilmemiş durumdadır. Son günlerde yeni yıl girmeden muhakkak sigorta başlangıcınız olsun safsatalarına inanmayın. Çünkü artık emeklilik yaşı hesabında ilk işe giriş tarihi değil istenilen günleri doldurduğunuz tarih önemlidir. Kısaca emeklilik şartlarını dönem dönem açıklamaya çalışacağım.

SOSYAL GÜVENLİK REFORMLARI EMEKLİLİK YAŞLARINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Sosyal güvenlik reformu adı altında yapılan düzenlemeler ile emeklilik şartları sürekli ağırlaştırıldı.

SSK’dan emekli olmak için üç ayrı tarihe göre emeklilik koşulu aranıyor. 01.05.2008 öncesi ilk defa sigortalı olanlarda emeklilik hesabında 1 gün, 1 yıl fark ediyor. Bu nedenle, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı hesaplanabilmesi için, sigortalı çalışmaya başlanılan tarih ve yasal değişikliklerin yapıldığı andaki sigortalılık süresi önemli.

Bu üç dönem şöyle:

1) 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların durumu,

2) 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanların durumu,

3) 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanların durumu.

 8 EYLÜL 1999 ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLARIN DURUMU

8 Eylül 1999’a kadar, kadınlar 20 yıl 5000 günü erkekler ise 25 yıl 5000 günü tamamladıklarında yaş şartı aranmadan 4-a SSK’dan emekli olabiliyorlardı. Kısmi emeklilik dediğimiz halk arasındaki yaşlılıktan emeklilik ise kadınlarda 50 yaş 15 yıl 3600 gün, erkeklerde ise 55 yaş 15 yıl 3600 gün olarak uygulanmaktaydı. Ancak 08.09.1999 tarih 4447 sayılı kanunla emeklilik koşulları zorlaştı, emekli olabilme yaşı ve prim ödeme gün sayısı yükseltildi. Sigortalılık süresine ek olarak kademeli şekilde ilave 975 prim günü ile kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaşa uzatılmıştır. 3600 gün ile emeklilik şartları da değiştirilerek kademeli olarak kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş a çıkarılmıştır.                                           

30 NİSAN 2008 E KADAR SİGORTALI OLANLARIN DURUMU

09.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arası ilk defa 4-a SSK’lı olanların emeklilik durumları ise sigortalılık süresi olmaksızın kadınlarda 58yaş 7000 gün, erkelerde 60 yaş 7000 gün’e uzatılmıştır.

3600 gün ile emeklilik şartları da ağırlaştırılarak kadın, erkek 3600 gün yerine 4500 prim güne yükseltilmesi yetmez gibi 25 yıl sigortalılık süresi getirilmiştir. Yani 4500 günü doldursanız bile ilk sigortalı olduğunuz tarihten itibaren 25 yıl dolmamışsa emekli olmazsınız şartı getirilmiştir.

 01 MAYIS 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN SİGORTALI OLANLARIN DURUMU

Yapılan her reform maalesef emeklilik yaşımızı yükseltmiş olup 01.05.2008 tarihinde yapılan düzenlemeyle 1 Mayıs’ın diğer adı işçi bayramında işçiye emeklilik tarihi kademeli şekilde 65 yaşa çıkarılmıştır. İşte aşağıdaki detaylı tabloda 4-a SSK’lıların ve 4-b Bağ-Kur’luların 01.05.2018 tarihinden itibaren hem yaşlılık hem de kısmi sürelerle emeklilik şartları detaylı olarak verilmiştir.    

 5510/28 İNCİ MADDESİNİN İKİ VE ÜÇÜNCÜ FIKRALARINA GÖRE 4-A VE 4-B LİLERDE AYLIĞA

HAK KAZANMA KOŞULLARI

 İLGİLİ KANUN       4 (a) sigortalıları için 7200, 4 (b) sigortalıları için 9000 prim gün sayısı koşulunun oluştuğu tarih            TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ

EN AZ

No       Madde No                  Yaş

            Gün

Sayısı

                                   Kadın  erkek   (4/a) Sigortalıları         (4/b) Sigortalıları

5510

            28/İki a           01.05.2008 - 31.12.2035        58        60        7200    9000

            28/ üç  01.05.2008 - 31.12.2035        61        63        5400    5400

            28/İki b ve üç  01.01.2036 - 31.12.2037        59        61        7200    9000

                                   62        64        5400    5400

                        01.01.2038 - 31.12.2039        60        62        7200    9000

                                   63        65        5400    5400

                        01.01.2040 - 31.12.2041        61        63        7200    9000

                                   64        65        5400    5400

                        01.01.2042 - 31.12.2043        62        64        7200    9000

                                   65        65        5400    5400

                        01.01.2044 – 31.12.2045       63        65        7200    9000

                                       65    65        5400    5400

                        01.01.2046 – 31/12/2047       64        65        7200    9000

                                   65        65        5400    5400

                        01.01.2048      65        65        7200    9000

                                   65        65        5400    5400

Üstteki tablodan da anlaşılacağı üzere eskiden ilk işe giriş tarihi önemliyken 01.05.2008 tarihinden itibaren ilk işe giriş tarihi değil istenilen 4-a SSK’lılarda 7200 4-b Bağ-Kur’lularda 9000 günün doldurulduğu tarih önemlidir. Bu yüzden 20018 öncesi veya sonrası sigorta girişi değil düzenli prim ödemeyle istenilen günün biran önce dolması önemlidir.

(Milli Gazete | 02.01.2019)

GÜNDEM