BASINDAN YAZILAR
2019 Yılında 26 Gün Üzerinden İşlem Yapılacak Primler / Vedat İlki - MuhasebeTR

2019 Yılında 26 Gün Üzerinden İşlem Yapılacak Primler / Vedat İlki

4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2019 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arası için tespit edilerek, 27.12.2018 tarihli ve 30638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 85,28(Seksen beş lira yirmi sekiz kuruş) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,

1.1.2019-31.12.2019 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 85,28 TL x 26 x % 34,5 = 764,96 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 639,60 TL x 26 x % 34,5 = 5.737,21 TL,

ödeyeceklerdir.

 

5510 sayılı Kanunun ek 6. maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 6. maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar,

 

1.1.2019-31.12.2019 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 85,28 TL x 26 x % 32,5 = 720,62 TL (*),

Günlük kazanç üst sınırına göre : 639,60 TL x 26 x % 32,5 = 5.404,62 TL ,

1.1.2019-31.12.2019 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 85,28 TL x 26 x % 35,5 = 787,13 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 639,60 TL x 26 x % 35,5 = 5.903,51 TL (*)

ödeyeceklerdir.

 (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar, 1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında;(Tarım Bağ-Kur)

Günlük kazanç alt sınırına göre : 85,28 TL x 26 x % 34,5 = 764,96 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 639,60 TL x 26 x % 34,5 = 5.737,21 TL,

Evde Oya Dantele Tarhana Erişte Mantı yaparak vergiden muaf ev kadını statüsünde 4/b prim ödeyenler

Kanunun geçici 16. maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar;

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında; 85,28 TL x 26 x % 32 = 709,53 TL,

prim ödeyeceklerdir.

(Alitezel | 31.12.2018)

GÜNDEM