BASINDAN YAZILAR
Kısa Süreli Çalışmalarda Kişisel Koruyucu Donanım / Şenay Koçyiğit Özdoğan - MuhasebeTR

Kısa Süreli Çalışmalarda Kişisel Koruyucu Donanım / Şenay Koçyiğit Özdoğan

Bir şantiyede çalışıyorum, okul nedeniyle ayrılmak zorundayım. Yaklaşık olarak 23 günlük bir çalışmam olacak. Ayrıldığım zaman işveren benden kişisel koruyucu donanım için ücret kesebilir mi?

Kişisel koruyucu donanım; kişiyi işyerlerinde oluşabilecek risklere karşı koruyan ve bu korumayı sağlarken de başka bir risk oluşturmayacak tüm araç, gereç ve cihazlara denir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4. maddesine göre işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. Yani bu durumda işveren çalışanların ihtiyacı olan araç gereçleri sağlamak zorundadır. İşveren ihtiyaç olunan kişisel koruyucu donanımları sağlamalıdır. Bunun maliyetini kesinlikle işçiye yansıtamaz. Bir günlük çalışma yapılsa bile işveren o kişisel koruyucu donanımları temin etmek ve maliyetini de çalışana yansıtmamak zorundadır. Çalışan da temin edilen bu kişisel koruyucu donanımı kullanmakla yükümlüdür.

(Aydınlık | 29.12.2018)

GÜNDEM