BASINDAN YAZILAR
Geçici İş Göremezlik Ödeneği ve Sürekli İş Göremezlik Geliri / Didem Okur - MuhasebeTR

Geçici İş Göremezlik Ödeneği ve Sürekli İş Göremezlik Geliri / Didem Okur

1 Haziran 2015’te iş kazası geçirdim. Aralıksız 21 ay istirahat kullandım. 6 Mart 2017’de istirahat sonunda heyet tarafından 17.2 sürekli iş göremez ödeneğine hak kazandım. Başvurunun ise başladıktan sonra yapılacağını söylediler ve 4 ay sonra ödenek bağlandı. Müracaat tarihinden sonra ödeneği alıyorum. İstirahatli olduğum 21 aylık zamandaki iş göremez ödeneğini alabilir miyim?

Geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik geliri iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardandır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla, iş kazası ya da meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden kurum sağlık kurulunca meslekte kazanma gücü en az yüzde 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. Okurumuz da bu gelire hak kazandığını ancak kendisine gelir bağlanana kadar geçen süre için geçici iş göremezlik ödeneği alıp alamayacağını soruyor.

Geçici iş göremezlik ödeneği, buna ilişkin belge veya bilgilerin kuruma intikalini takip eden yedi iş günü içinde geçmiş süreler için sigortalıların kendilerine, kanunî temsilcilerine, vekillerine veya sigortalının banka hesap numarasına ya da PTT Bank Şubelerine ödenmesi hususunda kurum yetkilidir. Ancak on günü aşan istirahat sürelerinde ödemeler, asgari on günlük tutar kadar yapılır. Dolayısıyla okurumuz geçici iş göremezlik süresi için ödenek alabilir.

(Aydınlık | 28.12.2018)

GÜNDEM