BASINDAN YAZILAR
01/05/2008(Dahil) Sonrası İlk Defa Sigortalı Olanlarda Yaş Şartı Değişti / Vedat İlki - MuhasebeTR

01/05/2008(Dahil) Sonrası İlk Defa Sigortalı Olanlarda Yaş Şartı Değişti / Vedat İlki

01/05/2008(DAHİL) SONRASI İLK DEFA SİGORTALI OLANLARDA YAŞ ŞARTI DEĞİŞTİ

5510 sayılı Kanunla  ilk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından genel hükümle göre aylık bağlama şartları 28 inci maddede düzenlenmiştir.

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlara uygulanacağı belirtilmekle birlikte, yine Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında  30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra 506, 1479, 5434, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre ilk defa sigortalı veya iştirakçi olanlar hakkında bu Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

İlk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle;

506, 1479, 5434, 2925(Kanunun(gm:29) ile EK/5 statüsüne alındılar) ve 2926 sayılı kanunlara göre sigortalı olanlar için de uygulanır.

Buna göre, ilk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan;

- 4(a) sigortalıları için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7200 gün,

- 4 (b-c) sigortalıları için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 9000 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. 

5510/28 İNCİ MADDESİNİN İKİ VE ÜÇÜNCÜ FIKRALARINA GÖRE AYLIĞA

HAK KAZANMA KOŞULLARI

İLGİLİ KANUN

4 (a) sigortalıları için 7200, 4 (b) sigortalıları için 9000 prim gün sayısı koşulunun oluştuğu tarih

TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ
EN AZ

No

Madde No

Yaş

 

Gün
Sayısı

Kadın

erkek

(4/a) Sigortalıları

(4/b) Sigortalıları

5510

 

28/İki a

01.05.2008 - 31.12.2035

58

60

7200

9000

28/ üç

01.05.2008 - 31.12.2035

61

63

5400

5400

28/İki b ve üç

01.01.2036 - 31.12.2037

59

61

7200

9000

62 

64

5400

5400

01.01.2038 - 31.12.2039

60

62

7200

9000

63 

65

5400

5400

01.01.2040 - 31.12.2041

61 

63

7200

9000

64

65

5400

5400

01.01.2042 - 31.12.2043

62

64

7200

9000

65

65

5400

5400

01.01.2044 – 31.12.2045

63 

65

7200

9000

    65

65

5400

5400

01.01.2046 – 31/12/2047

64

65

7200

9000

65

65

5400

5400

01.01.2048

65

65

7200

9000

65

65

5400

5400

 

Örnek 1: Sigortalının;           

Doğum tarihi ve yaşı                        : 12/5/1990 -58

Cinsiyeti                                            : Kadın

İlk işe giriş tarihi                               : 20/6/2008

Prim ödeme gün sayısı                    : 8270

PÖGS koşulunun  oluştuğu tarih    : 20/6/2028

Sigortalılık hali                                 : 4 (a)

Ayrılış tarihi                                      : 30/7/2032               

Tahsis talep tarihi                            : 13/5/2048

Mükteza maddesi                             : 5510 SK Mad.28/İki- a

 

Sigortalı 30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başladığı için, yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrası gereğince 28 inci maddenin ikinci fıkrasına göre değerlendirilir. Sigortalı söz konusu fıkranın (a) bendine göre aylık bağlanması için aranan 7200 prim gün sayısı koşulunu 20/6/2028 tarihinde yerine getirdiğinden, fıkranın (b) bendindeki kademeli yaş koşullarına bakılmaz. Kadın sigortalı için aranan 58 yaş 7200 prim gün şartını  tahsis talep tarihinde yerine getirdiğinden aylık bağlanır.

 

Örnek 2: Sigortalının;           

Doğum tarihi ve yaşı                        : 23/8/1991-60

Cinsiyeti                                            : Erkek

İlk işe giriş tarihi                               : 1/9/2009

Sigortalılık hali                                  :  4 (b)

Prim ödeme gün sayısı                    : 9000

PÖGS koşulunun oluştuğu tarih     : 3/10/2039

Ayrılış tarihi                                      : 3/10/2039               

Tahsis talep tarihi                            : 3/10/2051

Mükteza maddesi                             : 5510 SK Mad.28/İki-b

           

            Sigortalının, ilk defa çalışmaya başladığı tarih 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra olduğu için aylığa hak kazanma koşulları 28 inci maddeye göre değerlendirilir. Sigortalı söz konusu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre aylık bağlanması için aranan 9000 prim gün sayısı koşulunu 3/10/2039 tarihinde yerine getirdiğinden, fıkranın (b) bendindeki kademeli yaş koşullarına bakılır. Erkek sigortalının 1/1/2038-31/12/2039 tarihleri arasında gün koşulunu yerine getirmesi nedeniyle tahsis talep tarihinde yaşının 62 olması gerekir. Ancak sigortalı tahsis talep tarihinde 60 yaşında olduğundan, yaş koşulu yerine gelmediğinden aylığa hak kazanamaz. 

 

4 (a) SİGORTALILARI İÇİN 5510/GEÇİCİ 6-YEDİNCİ FIKRA

     

(B) BENDİNE  GÖRE AYLIĞA

     

HAK KAZANMA KOŞULLARI

     

İLGİLİ KANUN

SİGORTALILIK SÜRESİNİN

TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ

 BAŞLANGICI

EN AZ

No

Madde No

 

Gün

 

Sayısı

 

 

 

 

 

 

5510

Geçici 6/Yedi-b

01.05.2008 - 31.12.2008

4600

01.01.2009 - 31.12.2009

4700

01.01.2010 - 31.12.2010

4800

01.01.2011 - 31.12.2011

4900

01.01.2012 - 31.12.2012

5000

01.01.2013 - 31.12.2013

5100

01.01.2014 - 31.12.2014

5200

01.01.2015 - 31.12.2015

5300

01.01.2016 -

5400

 

 

 

Örnek 3: Sigortalının;           

Doğum tarihi ve yaşı                        : 1/2/1968-63

Cinsiyeti                                            : Kadın

İlk işe giriş tarihi                               : 1/2/2016

Sigortalılık hali                                  :  4 (a)

Prim ödeme gün sayısı                    : 5400

PÖGS koşulunun oluştuğu tarih     : 2/10/2031

Ayrılış tarihi                                      : 2/10/2031               

Tahsis talep tarihi                            : 3/10/2031

Mükteza maddesi                             : 5510 SK Mad.28/üç

            Sigortalının, ilk defa çalışmaya başladığı tarih 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra  ve prim ödeme gün sayısının 7200 günden az olması nedeniyle aylığa hak kazanma koşulları 28 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre değerlendirilir.

 Sigortalının ilk defa sigortalı olduğu tarih 1/2/2016 olduğundan, Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendindeki gün kademesine girmeden talep tarihinde 5400 prim gün sayısı aranır.

Sigortalı 5400 prim gün sayısı koşulunu 2/10/2031 tarihinde yerine getirdiğinden, kademeli yaşa girmez. Ancak kadın sigortalı için aranan 58 yaşa 3 yaş eklenerek bulunan 61 yaş koşulunu tahsis talep tarihinde yerine getirmesi gerekir. Talep tarihinde 61 yaş ve 5400 prim gün sayısı koşulları oluştuğundan aylık bağlanır.

Örnek 4: Sigortalının;           

Doğum tarihi ve yaşı                        : 3/5/1975- 59

Cinsiyeti                                            : Kadın

            İlk işe giriş tarihi                              : 1/5/2008

Sigortalılık hali                                  :  4 (a)

            Prim ödeme gün sayısı                    : 4680

PÖGS koşulunun oluştuğu tarih     : 1/5/2023

Ayrılış tarihi                                      : 1/5/2037                 

            Tahsis talep tarihi                            : 2/5/2037

Mükteza maddesi                             : 5510 SK Mad.28/İki-b, Geçici 6/Yedi-b

 

 

Sigortalı 1/5/2008 tarihi itibariyle ilk defa çalışmaya başladığı için, yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrası gereğince 28 inci maddesine,  prim ödeme gün sayısının 5400 günden az ve 4 (a) bendi kapsamında sigortalı olması nedeniyle de  geçici 6 ncı maddenin yedinci fıkrasının (b) bendindeki gün kademesine bakılır. Sigortalı 1/5/2008 tarihinde ilk defa  çalışmaya başladığından, tahsis talep tarihinde aranacak asgari gün sayısı 4600 gündür.

Sigortalı 4600 prim gün sayısı koşulunu 2/10/2037 tarihinde yerine getirdiğinden, fıkranın (b) bendindeki kademeli yaş koşullarına bakılır. Sigortalının 1/1/2036-31/12/2037 tarihleri arasında gün koşulunu yerine getirmesi nedeniyle tahsis talep tarihinde 59 olması gerekir. Ancak, prim ödeme gün sayısının az olması nedeniyle  kadın sigortalı için aranan 59 yaşa 3 yaş eklenerek bulunan 62 yaş koşulunu tahsis talep tarihinde yerine getirmesi gerekir. Talep tarihinde 62 yaş koşulu oluşmadığından aylık bağlanmaz.

(Alitezel | 27.12.2018)

GÜNDEM