BASINDAN YAZILAR
Az Tehlikeli İşyerleri, 2019’a Dikkat! / Şenay Koçyiğit Özdoğan - MuhasebeTR

Az Tehlikeli İşyerleri, 2019’a Dikkat! / Şenay Koçyiğit Özdoğan

C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaktayım. 2019 yılından itibaren tehlikeli işyerlerine bakamayacağım. Durumla ilgili değişiklik var mı?

Bilindiği gibi işyerlerinin tehlike sınıfına göre, bulunması gereken iş güvenliği uzmanı sınıfı da farklılık göstermektedir. 2019 yılına kadar, C sınıfı iş güvenliği uzmanları az tehlikeli ve tehlikeli işyerlerine, B sınıfı iş güvenliği uzmanları çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerine, A sınıfı iş güvenliği uzmanları da yine çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerine bakabiliyordu. 1 Ocak 2019 tarihi itibaryla C sınıfı iş güvenliği uzmanları yalnızca az tehlikeli işyerlerine bakabilecekken B ve A sınıfı iş güvenliği uzmanları daha önceki bakmaya devam ettiği tehlike sınıfında bulunan işyerlerine bakacaktır. 2020 yılına gelindiğinde ise B sınıfı iş güvenliği uzmanları sadece tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerine bakacaktır. A sınıfı iş güvenliği uzmanları ise bütün tehlike gruplarına dâhil işyerlerine bakmaya devam edecektir. Mevcut durum değişikliği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Yeni bir açıklama gelene kadar 2019 yılından itibaren C sınıfı iş güvenliği uzmanları tehlikeli işyerlerine bakamayacaktır.

(Aydınlık | 22.12.2018)

GÜNDEM