BASINDAN YAZILAR
İşveren Fesih Sebebi İle Bağlıdır / Didem Okur - MuhasebeTR

İşveren Fesih Sebebi İle Bağlıdır / Didem Okur

İşveren, “geçerli fesih” yapmış olmasına rağmen, mahkemede, işçi ile ilgili başka nedenler sunarak tazminat ödemekten kurtulabilir mi? Örnek vermek gerekirse; “Geçerli fesih yaptım; ama işyerinde arkadaşları ile kavga ederdi ya da ast/üst ilişkileri kötüydü” diyerek feshi haklı feshe çevirebilir mi? Yoksa fesih bildiriminde yapılan nedenler mi geçerlidir?

İş sözleşmesinin geçerli nedenle feshi, işçinin yeterliliğinden, davranışlarından ya da işletmenin ya da işin gerekliliğinden kaynaklanan nedenlerle yapılmaktadır. Örneğin performansı düşük işçi, bu konuda savunması alındıktan ve uyarıldıktan sonra verimliliğini yükseltmemişse, işveren de işçiyi feshin son çare olması ilkesi gereği işyerinde kendisine daha uygun başka bir işte görevlendirememişse (böyle bir pozisyon yoksa) iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshi mümkündür.

Ancak fesih bildiriminde bu nedeni açıkça, yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bunun pratikteki etkisi, işverenin fesih nedeni ile bağlı olmasıdır. Geçerli sebeple fesih halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu 25/II bendinde sayılan haklı sebeplerle yapılan fesihte- bu sebeplerin gerçekliğinin ispatı halinde-işçi kıdem tazminatına hak kazanmaz. İşveren, işçiye kıdem tazminatı ödemekten sakınmak için geçerli bir fesih sebebi bildirdiği halde sonradan fesih sebebini değiştirirse; örneğin performans düşüklüğünden değil de işçinin başka bir işçiye cinsel tacizde bulunduğu ve bu nedenle iş sözleşmesine son verildiğini ileri sürerse bu iddiası dinlenmez.(Yargıtay 9 HD 2011/2775 E. 2013/10580 K. 01.04.2013 T.)

(Aydınlık | 21.12.2018)

GÜNDEM