BASINDAN YAZILAR
Aynı Gün İçinde Birden Fazla İşçi İş Kazasına Uğraması İdari Para Cezası Nedir? / Vedat İlki - MuhasebeTR

Aynı Gün İçinde Birden Fazla İşçi İş Kazasına Uğraması İdari Para Cezası Nedir? / Vedat İlki

İşyerlerinde toplu olarak servisle işe gelirken servis aracının kazaya karışması sonucu birden fazla işçi yaralanabilir yada iş kazası mağduru olabilir.

Madenlerde göçük,su basması,grizu felaketiyle  birden fazla ölümlü  yada yaralanmalı iş kazasına maruz kalabilir.

İnşaat iskelesinin çökmesi birden fazla işçinin iş kazasıyla  karşı karşıya kalması.

İnşaatlarda işçilerin kaldığı konteynarlarda yada şantiye çadırlarının yanması sonucu birden fazla işçinin hayatını kaybetmesi yada yaralanması.

İşyeri yemekhanesinde çıkan yemekten toplu zehirlenme vakası ile birden fazla işçinin iş göremez duruma düşmesi,ölümlü hallerin ortaya çıkması.

İşyerinin yanması sonucu,işçilerin zehirli gaz ve dumanlardan etkilenmesi hastanelere kaldırılması.

Yukarıdaki örnekler çoğaltılabilinir.

Bu gibi durumlarda işverenlerin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş kazası olaylarını ,ertesi günden itibaren 3 iş günü içinde SGK bildirilmesi gerekir.

Zamanında bildirilmeyen İş Kazaları için 6331 sayılı kanunda  belirtilen esaslar doğrultusunda idari para cezaları uygulanır.

BİRDEN FAZLA İŞ KAZASI MAĞDURU OLMASI DURUMUNDA İPC SİGORTALI BAŞINA MI UYGULANIR?

İş kazası bildirimlerine ilişkin idari para cezası uygulanması aşamasında aynı olaydan dolayı iş kazasına uğrayan birden fazla sigortalı olması durumunda, her bir sigortalı için yapılması gereken bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene, sigortalı başına idari para cezası uygulanmaz, iş kazası olayı bazında değerlendirilerek tek ceza uygulanacaktır

Bu durumda iş kazası olayı dikkate alınarak kişi sayısı dikkate alınmadan İPC uygulanmasına yer verilecektir.

Örnek-1:

Beş sigortalının iş kazası geçirdiği olayda işveren üç sigortalı için süresi içinde SGK’una iş kazası bildiriminde bulunmuş diğer iki sigortalının bildirimini yapmamıştır. Bu durumda aynı olay sonucu iş kazası geçiren ve bildirimi yapılmayan diğer iki sigortalının her biri için ayrı ayrı idari para cezası verilmeyecek ve tek bir ceza uygulanacaktır. Aynı olayda sigortalıların hiçbiri için işveren tarafından bildirim yapılmasa dahi, uygulanacak idari para cezası değişmeyecektir.

Yukarıdaki örnekte kişi sayısını unutmak diğerlerini bildirmek sizi cezadan kurtarmıyor.Sadece tek ceza uygulanıyor.

Onun için tüm sigortalıları bildirmek esas alınıyor,İPC ise teklik ilkesinden hareket ediliyor.

AYNI GÜN İÇİNDE İKİ İŞ KAZASI OLAYI MEYDANI GELİRSE TEKLİK İLKESİ OLAN İPC BOZULUYOR HER FARKLI OLAYA İPC GÜNDEME GELİYOR

Örnek-2:

Bir işverenin işyerinde saat 10:00’da bir iş kazası, saat 14:00’de başka bir iş kazası meydana gelmesi ve işverenin bu kazalardan birisini bildirmemesi durumunda, bildirim yapılmayan iş kazası için idari para cezası uygulanacaktır. İkisini de bildirmemesi durumunda ikisi için de ayrı ayrı 6331 sayılı Kanunda öngörülen idari para cezası uygulanacaktır

(Alitezel.com | 21.12.2018)

GÜNDEM