BASINDAN YAZILAR
Fazla Çalışma Hesabına Dikkat! / Didem Okur - MuhasebeTR

Fazla Çalışma Hesabına Dikkat! / Didem Okur

Pazartesi yazımızda sorusunu paylaştığımız okurumuzun sorusunun bir yönü ücret, diğer yönü çalışma saatleri ile ilgiliydi. İşyerinde ikili vardiya sisteminin uygulandığını, gündüz vardiyasında 11, gece vardiyasında 13 saat çalıştıklarını, 15 günde bir vardiya değişimi yaptıklarını belirtmişti.

Okurumuz haftada kaç gün çalıştıklarını, vardiyaların başlama ve bitiş saatlerini belirtmemiş. Kural haftalık çalışma süresinin 45 saat olması ve bu sürenin haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünmesidir.

Haftalık 45 saati aşan süre, prensipte fazla çalışmadır. Fazla çalışmanın yapılabilmesi, işçinin yazılı onayına bağlıdır ve bu onay, iş sözleşmesinin yapılması esnasında alınabileceği gibi fazla çalışma ihtiyacının doğması anında da alınabilir.

Fazla çalışmaya onay verilmiş olması, fazla çalışmanın zamlı olarak ücretlendirilmeyeceği anlamına gelmez. Ancak iş sözleşmesine yıllık 270 saate kadar yapılan fazla çalışmanın ücretinin işçinin normal ücretine dahil olduğu yönünde konulan kayıtlar geçerlidir.

İşçiye günde 11 saatten fazla çalışma yaptırılamaz.

Yine gece çalışmalarında 7.5 saati geçen çalışmalar; haftalık çalışma, toplamda 45 saati geçmese bile fazla çalışma sayılır.

Gece yapılan çalışmada 7.5 saatin aşılması işçiye haklı fesih imkanı verir.(Yargıtay 9. H.D. 2006/11382 E. 2006/18958 K. 27.06.2006 T.) Öte yandan turizm, güvenlik ve sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü işyerlerinde işçinin yazılı onayı alınarak 7.5 saatten fazla gece çalışması yaptırılabilir.

Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. Ara dinlenme süreleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 68’inci maddesinde belirtilmiştir. Dolayısıyla okurumuzun aktardığı çalışma sürelerindeki varsa ara dinlenmelerin fazla çalışma hesabında dikkate alınmaması gerekir. Ara dinlenmesinde işçinin fiilen çalışmaması ya da çalışmaya hazır halde beklememesi gerekir.

(Aydınlık | 19.12.2018)

GÜNDEM