BASINDAN YAZILAR
Kamu Taşeron İşçisinin Feragati ve Kadro Sorunu / Didem Okur - MuhasebeTR

Kamu Taşeron İşçisinin Feragati ve Kadro Sorunu / Didem Okur

Ben bir belediyenin taşeron işçisi olarak beş yıl çalıştım. Sonra sözleşme süresi bittiği için işten çıkardılar ve çalışmak için bir devlet hastanesine başvurdum. 1 Ekim 2017 tarihinde bahsettiğim devlet hastanesinde çalışmaya başladım. Bu arada eski çalıştığım işyerini mahkemeye verdim, dava devam etti ve kazandım. Şimdi belediye parayı vermemek için kadroya geçtiğimi, geçmişe yönelik haklarımdan feragat ettiğimi ifade ediyor ve aksi takdirde hastanedeki kadromun sona ereceğini söylüyorlar. Bunun gerçekliği var mı?

696 sayılı olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi 127’nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmüde Kararname’ye geçici 23’üncü madde eklenmiştir. İşte bu geçici 23’üncü madde uyarınca; kamuda çalışan taşeron işçilerinin kadroya geçiş şartları sayılmıştır. Bu şartlardan biri, 4 Aralık 2017 tarihi itibari ile bu maddede sayılan kurumlarda çalışan taşeron işçisinin, en son çalıştığı idare ve daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren (taşeron) işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı beyan etmesidir.

Öte yandan okurumuz, bahse konu devlet hastanesinde 1 Ekim 2017 tarihi itibari ile asıl işveren işçisi olarak; yani kadrolu işçi sıfatıyla çalışmaya başlamışsa; eş söyleyişle, kadroyu kazanmasın sebebi 696 sayılı Kanun hükmünde kararname değilse, lehine sonuçlanan davadaki alacak kalemlerini belediyeden talep edebilir.

(Kaynak: Aydinlik | 05.12.2018)

GÜNDEM