BASINDAN YAZILAR
Ekonomiye Torba Teklifle Müdahale / Nedim Türkmen - MuhasebeTR

Ekonomiye Torba Teklifle Müdahale / Nedim Türkmen

Yılın başından başlayıp artan bir hızla, ekonomideki olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak için hükümet yoğun bir mesai harcamaktadır.

Bu defa, Ak Partili 8 milletvekilinin imzası ile sadece ekonomi ile ilgili eksik görülen konulara çözüm getirmek üzere, yürürlük ve yürütme maddesi dahil 71 maddelik büyük bir torba yasa teklifi 30 Kasım'da Meclis'e sunuldu.

Bu torba yasa teklifinde yer alan bazı düzenlemeleri dikkatlerinize sunmak istiyorum.

KUR FARKI ARTIK KDV'YE TABİ OLACAK

Kur farkının KDV'ye tabi olup olmadığı ülkemizde 1985 yılından bu yana tartışılan bir konudur. En son Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun E:2017/548,K:2017/606 sayılı Kararı ile iyice karışan bu konu, torba teklif yasalaşırsa çözülmüş olacak.

Bu kanun teklifinin 24'üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 24'üncü maddesinde yapılması öngörülen değişikl ile ithalatta olduğu gibi yurtiçinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da matraha dahil olduğu madde metnine yazılmak suretiyle uygulamadaki tereddütler giderilmeye çalışılmıştır.

PARASI OLAN ŞİRKETLER BORÇ VEREBİLECEK

Bu kanun teklifinin 63'üncü maddesiyle, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na eklenmesi öngörülen ek madde ile tacir tüzel kişilerin doğrudan veya ortak veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulundukları diğer tüzel kişilere ödünç para verme işlerinin yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, bu mahiyetteki işlemlerin vergisel boyutu kendi mevzuatları çerçevesinde değerlendirilecektir belirlemesi yapılıyor.

KİRACILARA İYİ HABER

Bu kanun teklifinin 57'nci maddesiyle, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile kira bedelinin belirlenmesinde, üretici fiyat endeksi yerine, tüketici fiyat endeksinin kullanılması amaçlanmaktadır.

Ülkemizde Ekim 2018 tarihi itibariyle TÜFE'nin yıllık yüzde 25.4, ÜFE'nin ise yüzde 45.01 olarak gerçekleştiğini dikkate aldığımızda, bu düzenlemenin milyonlarca kiracı için müjde niteliği taşıdığı aşikardır.

İLAVE TEŞVİKLERİN UYGULAMA SÜRESİ UZUYOR

Bu kanun teklifinin 44'üncü maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 9 uncu maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile 2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat sanayii yatırımları için 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkan veren anılan kanunun geçici 9'uncu maddesinde yer alan düzenlemenin 2019 yılında da uygulanmasına imkan sağlanmaktadır. Ayrıca cumhurbaşkanına bu uygulamanın sürelerini, 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmektedir.

ZOR DURUMA DÜŞENE FESİH İMKANI

Kamu ile iş yapan müteahhitlerin ekonomik güçlükleri gerekçe göstererek sözleşmelerin fesih edilmesi yönündeki taleplerini dikkate alan hükümet, yasa teklifinde sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkenin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen, yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı imkanı getiriyor.

PİLOTA VERGİ İSTİSNASI

Kamu kurum, kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna olacak. Bu oran, yüzde 100'e kadar artırabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek. Bu düzenleme ile sayısı yetersiz olan pilotların sayısı, vergi avantajı nedeni ile yükselen ücretler yolu ile artırılmaya çalışılacak.

KAÇAK AKARYAKIT SATILACAK

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca kaçak akaryakıt, il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılacak. Bu satışta ürünlerin satış bedeli, rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol veya devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise yüzde 69'dan az olamayacak. Satış bedeli genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Meclis‘te torba yasa teklifinin, yeni önergelerle 100 maddeye çıkabileceğini şimdiden söyleyeyim. Teklifin yasalaşması ile birlikte, ekonomi üzerindeki etkilerini de hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 03.12.2018)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM