BASINDAN YAZILAR
Asgari Ücretlinin Gözü Kulağı 2019 Yılı Zammında / Mustafa İşcan - MuhasebeTR

Asgari Ücretlinin Gözü Kulağı 2019 Yılı Zammında / Mustafa İşcan

Bildiğiniz gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Aralık ayında toplanacak. Komisyonun en az 4 toplantı yapması bekleniyor ve bu toplantılar sonucu ay sonuna doğru çalışmalarını tamamlayarak belirlenen ücret açıklanacaktır. Komisyonda işçi, işveren ve devlet 5’şer üye ile temsil ediliyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alıyor. Komisyonda işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Bu yıl TÜRK-İŞ temsilcileri arasında ilk defa bir asgari ücretli işçi de yer alacak ve bu işçi asgari ücretle nasıl geçindiğini değil ailesini nasıl geçindirdiğini anlatacak çünkü asgari ücret kişi başı ücret olup aile geçim ücreti değildir.

BEKÂR ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞI DÜŞMÜYOR

Değerli okurlar, her yıl Aralık ve Ocak aylarındaki yazılarımdan bir veya iki tanesi muhakkak asgari ücret ve asgari ücretin vergi diliminden dolayı düşen maaşlardan bahsetmek olur. 2–3 yıldır sürekli gündeme getirdiğimiz asgari ücretle çalışanların bekâr veya evli olup eşi çalışanların vergi alınmasından dolayı düşen maaşlarının Milli Gazete’deki yazılar ve manşetin sonucunda artık hükümetçe çıkarılan kanunla maaşların düşürülmesi engellenmiştir. 27.03.2018 tarih 30373 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7103 sayılı kanunun 6. maddesi ile düzenlenen asgari ücret ile çalışan bekâr veya evli olup eşi çalışanlarla ilgili madde aşağıdadır.

MADDE 6-193 sayılı Kanunun 32’nci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“Net ücretleri, bu Kanunun 103’üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103’üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.”

DİĞER ASGARİ ÜCRETLİLERDEN VERGİ ALINMASIN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Asgari ücretle çalışan diğer işçilerin de düşen maaşlarının düşmemesi için asgari ücretliden vergi tamamen muaf olması gönlümüzden geçendir ve bizce de olması gerekmektedir inşallah ilerleyen dönemde hükümet bu yanda bir karar alır ve asgari ücretle çalışanların tamamı vergiden muaf olurlar. Ancak 21 Kasım’da Milli Gazete’de çıkan bir haberde, “İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 14 Kasım Çarşamba günü TBMM Başkanlığı’na asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi için gereken incelemenin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla araştırma önergesi vermişti. Asgari ücretle çalışanlardan vergi alınmamasına yönelik verilen önerge AKP’nin ret, MHP’nin çekimser oyu ile reddedildi” deniliyor.

İŞÇİ SENDİKALARI ASGARİ ÜCRETE EYLÜL AYINDA ARTIŞ İSTEDİ

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, enflasyonun hızlı artması dolayısıyla, yılsonu beklenmeden asgari ücretin net 2 bin liraya çıkartılması konusunda işverenlere Eylül ayında çağrıda bulundu. Çerkezoğlu ve Atalay’ın, işverenlere yapmış olduğu asgari ücret artış çağrısından sonuç alınamadığından, 2019 yılında uygulanacak asgari ücretin 2 bin liranın “çok” üzerinde olması gerektiğini belirtmişlerdir. Gerçekten de kişi başı geçim standardı olan asgari ücretin son yaşanan bu süreçte hızlı enflasyon artışıyla ve bekâr asgari ücretli hariç olmak üzere diğer asgari ücretlilerden alınan vergiden dolayı alım gücü epey zayıflamıştır.

ASGARİ ÜCRETTE 6’ŞAR AYLIK ARTIŞ İŞÇİYE ÜCRET KAYBI OLUR

2016 yılında asgari ücretin yüzde 30 oranında artırılması üzerine, devlet tarafından verilen işçi başına aylık 100 liralık asgari ücret desteği bu yıl Eylül ayında sona ermesinden dolayı işveren kesimi, desteğin sona ermesi nedeniyle asgari ücret pazarlığına başlamadan asgari ücretli işçinin maliyetinin kendileri açısından yüzde 5 oranında arttığını belirterek bu desteğin tekrar geri getirilmesini istemektedir. Ayrıca Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), geçen yıl ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde asgari ücretin 6’şar aylık dönemler halinde artırılmasını talep etti. Ancak asgari ücret teşvikinden dolayı TİSK’in talebi geçen yıl dikkate alınmadı. TİSK’in asgari ücrette 6’şar aylık zam artış talebini bu yıl da dile getireceği bekleniyor. İşçi hakkında bu talep ücret konusunda kayıplar oluşturacağından işçiyi temsil eden kesim bu öneriye karşı gelecektir.

(Milli Gazete | 29.11.2018)

GÜNDEM