BASINDAN YAZILAR
Gelir Testi Yaptır GSS Borcundan Kurtul / Vedat İlki - MuhasebeTR

Gelir Testi Yaptır GSS Borcundan Kurtul / Vedat İlki

"5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımı tarihinden 30/11/2018 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.'' 

BUGÜN İÇİN GSS MİKTARI

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1.1.2018 ila 31.12.2018 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

2.029,50 x % 3 = 60,89 TL ,

olacaktır.

60,89 TL BORÇ OLARAK HANENİZE YAZILMIŞSA ÖDEMEME OLABİLİR Mİ?

"2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan prim borçlarının 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar anılan Kanunun 67. maddesinde belirtilen şartlan taşımaları halinde, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçlan dikkate alınmaksızın Kanunun yayımı tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmiş olan 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmez." 

MİAT TARİH NEDİR?

2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin (60/1/g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçlarının 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.

SYDV MÜRACAAT

Gelir testine hiç başvurmadığı için SGK tarafından 18.05.2018 tarihinden önce resen tescil edilip borcu olan kişiler, 30.11.2018 tarihine kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri gerekir.

676,50 TL AZ GELİR VARSA SIFIR GSS

Gelir testi sonucu aynı hanede yaşayan aile içindeki kişi başına düşen aylık tutarın AÜ/3(BRÜT)  birinden az olması halinde durum, 60 c-1(YEŞİL KART) olarak prim borcu çıkmayacak.

PRİM BORCU ÇIKMASI HALİNDE 31/12/2018 KADAR ÖDENİRSE SIFIR FAİZ

31.12.2018 tarihine (dahil) kadar ödenmesi halinde gecikme cezası veya zammı uygulanmamaktır.

BORCU OLANLARA 31/12/2018 KADAR SAĞLIK HİZMETİ VAR/İLAÇ SIKINTI

31.12.2018 tarihine kadar 2018 Nisan ayı ve öncesi borcun bulunup bulunmamasına bakılmaksızın sağlık hizmeti alabilmektedir,fakat ilaç alma konusunda sıkıntı devam ediyor.

(Alitezel | 28.11.2018)

GÜNDEM