BASINDAN YAZILAR
Detay Tablolarda Sigortalının Çalışma Durumuna Göre Gelir/Aylık Kesintileri-1 / Vedat İlki - MuhasebeTR

Detay Tablolarda Sigortalının Çalışma Durumuna Göre Gelir/Aylık Kesintileri-1 / Vedat İlki

Bugün yazımızda dönemler halinde ve sigortalılık statüsüne göre ;

a.)Sürekli İş Göremezlik Geliri

b.)Malullük Aylığı

c.)Yaşlılık  Aylığı

2008/EKİM ÖNCESİNDE MÜLGA KANUNLARA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ'ne göre Kesilip Kesilmeyeceğini tablolar halinde göreceksiniz.

AYLIK KANUNU

Gelir/Aylık Türü

EK-23/a: 2008/EKİM ÖNCESİNDE MÜLGA KANUNLARA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

506/SSK

Sürekli İş Göremezlik Geliri

Gelir ödenmeye devam edilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Gelir ödenmeye devam edilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Gelir ödenmeye devam edilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Gelir ödenmeye devam edilir. Hakkında tüm sigorta kolları

uygulanır.

 

AYLIK KANUNU

Gelir/Aylık Türü

EK-23/a: 2008/EKİM ÖNCESİNDE MÜLGA KANUNLARA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

506/SSK

Malullük

 

Aylık Kesilmez. 29/2/2016 tarihine kadar aylıklardan SGDP kesilir.

 

 

Aylık kesilir. Tüm sigorta kollarına tabi tutulur.

1/3/2016 tarihinden itibaren sigortalı sayılmaz ve prim alınmaz.

Aylık kesilmez. Sigortalı sayılmaz.

Aylık kesilmez. Tüm sigorta kollarına tabi tutulur.

 

AYLIK KANUNU

Gelir/Aylık Türü

EK-23/a: 2008/EKİM ÖNCESİNDE MÜLGA KANUNLARA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

506/SSK

 

Özel Sektör

-   29/2/2016 tarihine kadar aylık kesilmez ve aylıklardan SGDP kesilir.

 

 

 

 

Tercihe bağlı olarak;

-   1/3/2016 tarihinden sonra ise tercihlerine göre;

 

 

 

Yaşlılık

-Aylık kesilir. Tüm sigorta kollarına tabi tutulur.

1/3/2016 tarihinden itibaren istekte bulunanların aylıkları talep tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

 

 

-Aylık kesilmez. Prime esas kazançlar üzerinden kısa vadeli sigorta primi ile SGDP kesilir.

-1/3/2016 tarihi itibariyle istekte bulunmayanların aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar.

 

 

 

 

Kamu Sektörü

 

 

5335 sayılı Kanun gereği aylık kesilir. Haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

5335 sayılı Yasa gereği aylık kesilir.

 

Aylık kesilmez. Sigortalı sayılmaz.

 

 

 

Tüm Sigorta kollarına tabi tutulur.

 

 

 

 

 

 

 

AYLIK KANUNU

Gelir/Aylık Türü

EK-23/a: 2008/EKİM ÖNCESİNDE MÜLGA KANUNLARA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

1479/BAĞ-KUR

MALULLÜK

Aylık kesilmez. Prime esas kazançlar üzerinden kısa vadeli sigorta primi ile SGDP kesilir.

 

 

 

 

 

Aylık Kesilmez. Sigortalı sayılmadığından herhangi bir prim alınmaz.

Aylık kesilmez. Sigortalı sayılmaz.

Aylık Kesilmez. Tüm sigorta kollarına tabi tutulur.

 

AYLIK KANUNU

Gelir/Aylık Türü

EK-23/a: 2008/EKİM ÖNCESİNDE MÜLGA KANUNLARA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

 

 

 

-29/2/2016 tarihine kadar tercihine bağlı olarak;

 

 

 1479/BAĞ-KUR

 

 

-Aylıkları kesilir ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

 

 

 

-Aylıkları kesilmez ve aylıklarından SGDP kesilir.

 

 

 

 

Özel Sektör

-1/3/2016 tarihinden sonra ise tercihlerine göre;

 

 

 

YAŞLILIK

Aylık kesilmez. Prime esas kazançlar üzerinden kısa vadeli sigorta primi ile SGDP kesilir.

1/3/2016 tarihinden itibaren istekte bulunanların aylıkları talep tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

 

 

Kamu Sektörü

-1/3/2016 tarihi itibariyle istekte bulunmayanların aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar.

 

 

 

 

5335 sayılı Yasa gereği aylık kesilir.

 

 

5335 sayılı Kanun gereği aylık kesilir.

 

 

Tüm Sigorta kollarına tabi tutulur.

 

Aylık kesilmez. Sigortalı sayılmaz.

Haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

AYLIK KANUNU

Gelir/Aylık Türü

EK-23/a: 2008/EKİM ÖNCESİNDE MÜLGA KANUNLARA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

2925/TARIM SSK

Sürekli İş Göremezlik Geliri

Gelir ödenmeye devam

Gelir ödenmeye devam edilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Gelir ödenmeye

Gelir ödenmeye devam edilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

edilir.

devam edilir.

 

Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

AYLIK KANUNU

Gelir/Aylık Türü

EK-23/a: 2008/EKİM ÖNCESİNDE MÜLGA KANUNLARA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

 

 

 

Aylık Kesilmez. 29/2/2016 tarihine kadar aylıklardan SGDP kesilir.

 

 

2925/TARIM SSK

 

Aylık kesilir.

1/3/2016 tarihinden itibaren sigortalı sayılmaz ve prim alınmaz.

 

Aylık Kesilmez.

 

Malullük

Tüm sigorta kollarına tabi tutulur.

 

Aylık kesilmez. Sigortalı sayılmaz.

Tüm sigorta kollarına tabi tutulur.

 

 

 

 

 

AYLIK KANUNU

Gelir/Aylık Türü

EK-23/a: 2008/EKİM ÖNCESİNDE MÜLGA KANUNLARA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

2925/TARIM SSK

 

 

-29/2/2016 tarihine kadar aylık kesilmez ve aylıklardan SGDP kesilir.

 

 

 

 

Özel Sektör

-1/3/2016 tarihinden sonra ise tercihlerine göre;

 

 

 

 

Aylık kesilmez. Prime esas kazançlar üzerinden kısa vadeli sigorta primi ile SGDP kesilir.

1/3/2016 tarihinden itibaren istekte bulunanların aylıkları talep tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

 

 

Kamu Sektörü

-1/3/2016 tarihi itibariyle istekte bulunmayanların aylıkları

 

 

 

 

5335 sayılı Yasa gereği aylık kesilir.

kesilmez ve sigortalı sayılmazlar.

 

5335 sayılı Kanun gereği aylık kesilir.

 

Yaşlılık

Tüm Sigorta kollarına tabi tutulur.

 

Aylık kesilmez. Sigortalı sayılmaz.

Haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

AYLIK KANUNU

Gelir/Aylık Türü

EK-23/a: 2008/EKİM ÖNCESİNDE MÜLGA KANUNLARA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

2926/TARIM BAĞ-KUR

 

Aylık kesilmez. Prime esas kazançlar üzerinden kısa vadeli sigorta primi ile SGDP kesilir.

Aylık Kesilmez. 29/2/2016 tarihine kadar aylıklardan SGDP kesilir.

 

 

 

 

1/3/2016 tarihinden itibaren

 

Aylık Kesilmez.

 

Malullük

sigortalı sayılmaz ve prim alınmaz.

Aylık kesilmez. Sigortalı sayılmaz.

Tüm sigorta kollarına tabi tutulur.

 

 

AYLIK KANUNU

Gelir/Aylık Türü

EK-23/a: 2008/EKİM ÖNCESİNDE MÜLGA KANUNLARA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

 

 

 

-29/2/2016 tarihine kadar aylık kesilmez ve aylıklardan SGDP kesilir.

 

 

 

 

Özel Sektör

-1/3/2016 tarihinden sonra ise tercihlerine göre;

 

 

2926/TARIM BAĞ-KUR

 

Aylık kesilmez. Prime esas kazançlar üzerinden kısa vadeli sigorta primi ile SGDP kesilir.

1/3/2016 tarihinden itibaren istekte

 

 

 

 

Kamu Sektörü

bulunanların aylıkları talep tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

 

 

5335 sayılı Yasa gereği aylık kesilir.

-1/3/2016 tarihi itibariyle istekte bulunmayanların aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar.

 

5335 sayılı Kanun gereği aylık kesilir.

 

Yaşlılık

Tüm Sigorta kollarına tabi tutulur.

 

Aylık kesilmez. Sigortalı sayılmaz.

Haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

           

(Kaynak: Ali Tezel | 21.11.2018)

GÜNDEM