BASINDAN YAZILAR
Kazım YILMAZ - - MuhasebeTR

Kazım YILMAZ -

Muhasebeci, mali müşavirler camiasında bir süredir meslek yasasını değiştirmeye yönelik yasa tasarısı konuşuluyor.
Tasarı yarın Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Tasarıda kamuoyuna sunulan en önemli değişiklik serbest muhasebeciliğin kalkması, serbest muhasebeciler (SM) sınavla mali müşavir (MM) olacaklar. Tek önemli değişiklik bu değil tabii. Ama bu noktada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Tasarıda SM'lerin mali müşavirlik sınavına girmeleri için bir koşul önerilmiyor. SM'lerin içinde ise tahsil durumu ilkokul, hatta ilkokul mezunu bile olmayan "okur yazar"lar var.
Bu ülkeyi kutluyorum, çünkü "okur yazar" mali müşavirleri olacak.
Tasarıda yer alan en önemli değişikliklerden biri de meslek örgütlerindeki seçim sistemi.
Mevcut sistemde meslek odası yönetimlerine seçilmek için beş yıllık oda üyesi olmak gerekiyor. Ama TÜRMOB yönetimine seçilmek için böyle bir koşul yok. Halen yönetimde olanların bazıları YMM olur olmaz, YMM olarak yönetime girdiler.
Hatta bir SMMM'nin TÜRMOB yönetimindeyken YMM olup başkan olacağını söylediği yönünde yoğun söylentiler dolaştı, bu konu genel kurulda da konuşuldu.
YMM Odası yönetim kurulu üyesi olamayanlar nasıl YMM temsilcisi olarak TÜRMOB yönetim kurulu üyesi, hatta başkanı olabiliyorlar?
Örgütte delege çoğunluğunu bir kez ele geçirmiş olan kişi yaşam boyu başkan olabileceği gibi, kendisinden sonra gelecekleri bile belirleyebiliyor. Mesleği icra etmeyip profesyonel yönetici olabiliyor. Maaşı eleştirilen bir başkanın faaliyeti icra edenlerin çok yüksek para kazandıklarını, kendisinin faaliyet icra etmediği için maaşının yüksek olduğunu genel kurulda söylediği akıllardadır.
Yapılan değişiklikle bu duruma son veriliyor.
Artık TÜRMOB yönetimine girebilmek için kayıtlı olduğu meslek odasında en az beş yıl süre ile kesintisiz olarak fiilen çalışmayanlar TÜRMOB yönetimine seçilemeyecek. Bu değişiklik disiplin ve denetleme kurulları için de getiriliyor.
Ve üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığını yapmış olanlar aradan iki seçim dönemi geçmedikçe yeniden başkan olamayacaklar. Bana göre bu değişiklik yetersiz. Bu sınırlama sadece başkanlar için değil, yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olmalı.
(Devam edeceğiz.)

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 08.04.2008)

GÜNDEM