BASINDAN YAZILAR
Diplomalı Bahçıvanlar / Cem Kılıç - MuhasebeTR

Diplomalı Bahçıvanlar / Cem Kılıç

Türkiye’de okul ve iş dünyası arasındaki ilişki maalesef yeterince güçlü değil. Mevcut iş birliği mekanizmaları daha çok geleneksel yöntemlere dayanıyor. Bu yüzden, özellikle mesleki eğitim alanında ciddi bir nitelikli ara eleman açığı söz konusu.

 

Türkiye’de işgücü piyasası istatistikleri, çok sayıda mesleki eğitim mezununun işsiz olduğunu, iş bulmada genel lise mezunlarına göre önemli bir avantaja sahip olmadıklarını ve eğitim alanlarının dışındaki işlerde çalıştıklarını gösteriyor. İşverenler de sürekli istedikleri niteliklere sahip ara eleman bulmakta büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyorlar.

1.7 milyon açık iş var

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istatistiklerine göre, Ocak - Ağustos 2018 dönemi itibarıyla Türkiye işgücü piyasasında 1 milyon 691 bin 331 açık iş söz konusu. Açık işlerin 1 milyon 681 bin 957’si özel sektörde bulunuyor.

Türk ekonomisi, büyüme potansiyeline bağlı olarak gün geçtikçe daha donanımlı, daha yüksek niteliklere ve becerilere sahip olan işgücüne ihtiyaç duyuyor. Teknolojik gelişmeler ve uluslararası rekabet baskısı, iş dünyasının sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılama noktasında eğitim sistemine, özellikle de mesleki eğitime çok önemli bir rol atfediyor.

Türkiye’de eğitim sisteminin söz konusu ihtiyaçları karşılama düzeyinin yetersizliği, maalesef işgücü piyasası göstergelerine doğrudan yansıyor. Nitelik ve becerilerinin altında işlerde çalışanlar nedeniyle yaşanan yapısal sorunlar ile işsizlik, önemli riskler olarak Türkiye’nin genç nüfus potansiyelini tehdit ediyor.

İş birliğine başarılı örnek

Bugün eğitim sisteminden umduğunu bulamayan çok sayıda firma, kendi reçetesini yazıyor ve kendi elemanlarını yetiştirmek için eğitim kurumlarıyla iş birliği yoluna gidiyor. ISS ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi arasındaki iş birliğiyle “diplomalı bahçıvanlar”ın yetiştirilmesi de bu bağlamda okul-sektör iş birliğine güzel bir örnek.

Herkesin başvurusuna açık olan eğitim programı, 16 saat teorik ve 16 saat uygulamalı olmak üzere toplam 32 saat olarak planlanmış. Bu kapsamda, ayrıca iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de verilecek. Böylece, Türkiye’de çoğu zaman genellikle düşük ücretle çalışan daha niteliksiz kişiler tarafından geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilmeye çalışılan tarla bitkilerinin ekimi ve bakımı, aşılama ve ilaçlama, peyzaj gibi bahçe işleri uzman ve ehil kişilerce yerine getirilmiş olacak. Bu tür iş birliklerinin daha da çoğalması son derece önemli.

Diğer taraftan, sağlık kuruluşları çok sayıda çalışanı bünyesinde bulundurduğundan bu kuruluşların yönetimi oldukça zor. Dahası, gün geçtikçe sayısı artan özel sağlık kurumları ve Şehir Hastaneleri de dikkate alındığında, sağlıkta profesyonelleşen yönetim anlayışı gereğince tesis yönetimi konusunda da profesyonel yöneticilere ihtiyaç artıyor. ISS yetkilileri bu duruma özellikle dikkat çekiyor ve önümüzdeki dönemde çok daha önemli bir alan haline gelecek olan tesis yönetimine ilişkin nitelikli personel açığının şimdiden kapanması gerektiğini vurguluyorlar.

(Milliyet Gazetesi | 04.10.2018)

GÜNDEM