BASINDAN YAZILAR
Yeni Bir Çalışma Modeli: Uzaktan Çalışma / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

Yeni Bir Çalışma Modeli: Uzaktan Çalışma / İbrahim Işıklı

Çalışma hayatında yeni modeller ve iş ilişkileri değiştikçe bizlerde yeni kavramlarla karşılaşıyoruz.

Özellikle endüstri 4.0 ile birlikte çalışma hayatının da çok büyük değişiklikler olması kaçınılmaz olacak. Özellikle motivasyon ve maliyet azaltıcı bir yöntem olarak evden ya da uzaktan çalışma da önümüzdeki dönemlerde sıklıkla karşımıza çıkacak.

Normal şartlarda işin işyerinde yapılması gerekmekle birlikte, bazı sektör ve mesleklerde veya işletmelerde uzaktan çalışma yöntemi kullanılabilmektedir. Uzaktan çalışma haftanın belli günlerinde olabileceği gibi, tüm mesainin uzaktan çalışma olarak kabulü de mümkündür.
Uzaktan çalışma, işveren iş organizasyonu içinde, genellikle de kendi evinde, işverenin doğrudan bir yönetimi ve denetimi olmaksızın bir malın üretilmesi veya bir hizmetin sunulmasıdır.

Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.

Uzaktan çalışma genellikle satış ve pazarlama, veri hazırlama ve işleme, yazılım ve e-satış, muhasebe, tasarım, tercüme ve çeviri hizmetleri, mimarlık hizmetleri, basın ve yayın sektörü, çağrı merkezi gibi sektör ve iş alanlarında uygulandığı görülmektedir.

2016 yılında esnek çalışmayla ilgili yapılan düzenlemede uzaktan çalışma sistemi getirilmiştir.

Çalışanlara teknolojik iletişim araçları aracılığıyla işyerini dışında çalışma imkânı sağlanarak işin niteliğine göre iş edimlerini evlerinde yerine getirme imkânı düzenlenmiştir.

Uzaktan çalışan işçilerin emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaması hükmü ile hakları korunmaktadır. Uzaktan çalışacak işçilerin iş sözleşmelerinin yazılı bir şekilde yapılması ile işin tanımı, şekli, süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesi gibi hükümlerin sözleşmede yer alması zorunluluğu getirilmektedir.

Uzaktan çalışan işçiler, ayrımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamayacaklardır.

İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda işçileri bilgilendirmek, gerekli eğitimleri vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdürler.

İş sözleşmesi yazılı olmakla birlikte asgari birtakım unsurları da barındırmak zorundadır. Uzaktan çalışma sözleşmesinde; işin tanımı, işin yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına dair hükümler, işverenin işçiyle iletişim kurması, genel ve özel çalışma şartlar olmak zorundadır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 24.09.2018)

GÜNDEM