BASINDAN YAZILAR
Silinen Bağ-Kur Sürelerinin Bağlanacak Aylıklara Etkisi / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Silinen Bağ-Kur Sürelerinin Bağlanacak Aylıklara Etkisi / Şevket Tezel

2008 yılında 60 ay ve üzeri, 2015 yılında 12 ay ve üzeri borçların yanında 2018 yılında da 7143 sayılı Kanunla 31.05.2018 tarihine kadar ödenmemiş tüm Bağ-Kur prim borçları yeniden ihyası mümkün olarak silinmiş bulunuyor.

Bağ-Kur sürelerine ihtiyacı olmayanlar için çok olumlu bir getirisi olan bu son uygulamanın bir de bağlanmış ve bağlanacak aylıklara etkisi söz konusu.

Bu ne demek? Açıklayalım.

 

Emeklilik Başvurusu Yapan Bağ-Kur Borçlularının Durumu

01.08.2018 tarihinden önce SSK olsun, Bağ-Kur olsun, Emekli Sandığı olsun emeklilik başvuru şartlaırnı sağlayıp müracaatta bulunan ancak Bağ-Kur prim borçları nedeniyle aylık talepleri kabul edilmemiş olanlardan Bağ-Kur sigortalılıkları 01.08.2018 tarihi itibarıyla SGK’ca resen durdurulan sigortalıların aylıkları 01.08.2018 tarihini takip eden aybaşından başlatılması gerekiyor. Elbette bu durumda 01.06.2018 – 31.07.2018 tarihleri arası için borcu olanların bu borçlarını ödemiş olması gerekiyor. Zira 7143 sayılı Kanun ile Bağ-Kur borç sildirme olayı Haziran –Temmuz 2018 aylarını kapsamıyor.

Keza benzer durum ölen Bağ-Kur sigortalısından dolayı ölüm aylığı talebinde bulunanlar için de söz konusu.

18.05.2018 tarihinden önce SSK, Bağ-Kur, 4/1-c kapsamında iken ölen sigortalılardan dolayı ölüm aylığı talebinde bulunan, ancak sigortalının Bağ-Kur kapsamındaki hizmetlerine ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle aylık talebi sonuçlandırılmayan hak sahiplerinin 7143 sayılı Kanundan yararlanmak istemeleri halinde, ölüm tarihi;

– 05.12.2017 tarihinden sonra olanlara ölüm tarihini/hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihi izleyen aybaşından,

– 05.12.2017 tarihinden önce olanlara ise 05.12.2017 tarihini izleyen aybaşından,

itibaren zaman aşımı hükümleri de dikkate alınarak aylık bağlanması gerekiyor.

 

Silinme Kapsamındaki Borcu Aylık Bağlanma Sonrasında Tespit Edilenler

Malullük veya yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar için tahsis talep tarihinden, ölen sigortalılar için ise ölüm tarihinden önceki sürelere ilişkin prim borcu olduğu aylık bağlandıktan sonra tespit edilenlerden; söz konusu süreleri aylık bağlama işleminde dikkate alınmamış olanlar için tahsis talep ya da ölüm tarihi itibarıyla yeniden aylık hesaplanmakta, dikkate alınmış olanlar için ise aylıkların ödenmesine devam edilmekte, bu durumda olanların aylıkları durdurulmaksızın ve aylık başlangıç tarihleri değiştirilmeksizin prim borçlan ödenmekte olan aylıklardan kesilmek suretiyle tahsil edilecek.

 

Bağ-Kur Süresi Silinen Hak Sahiplerinin Durumu

Ölüm sigortasından yetim aylığı almakta iken Bağ-Kur kapsamında sigortalılıkları bulunması nedeniyle aylıkları kesilen hak sahiplerinin söz konusu sigortalılıklarına ilişkin prim borçlarının bulunması nedeniyle geçici 76 ncı maddeden yararlanarak sigortalılıklarının durdurulması halinde de aylık başlangıç tarihine ilişkin mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Yani devam eden Bağ-Kur sigortalılığı tespit edildiği için yetim aylıkları kesilen hak sahiplerinin bu kesilme olayına neden olan Bağ-Kur sigortalılığı 7143 sayılı Kanun ile silinse bile bu dönem için aylık talebinde bulunulamıyor.

Örneğin 01.04.2016 – 01.04.2017 tarihleri arasında primini hiç ödemediği Bağ-Kur sigortalılığı nedeniyle aylığının kesilmesi gerektiği tespit edilen yetim aylığı hak sahibinin bu durumu saptandığında 7143 sayılı Kanun gereği bu süresi borçlarıyla birlikte silinse bile 1 yıllık bu aylığın “Yersiz ödeme” adı altında tahsil edilmesi, bununla beraber 01.05.2018 tarihinden itibaren aylığının yeniden başvuru yapmış gibi bağlanması gerekiyor.

(Kaynak: Alitezel | 13.08.2018)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM