BASINDAN YAZILAR
Avrupa’dan Vergisiz İthalat İçin Menşe Belgesi Zorunluluğu / İlhan Bulut - MuhasebeTR

Avrupa’dan Vergisiz İthalat İçin Menşe Belgesi Zorunluluğu / İlhan Bulut

Bilindiği gibi Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde birlik üyesi ülkelerden Türkiye’ye ya da Türkiye’den birlik üyesi ülkelere yapılan sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde gümrük vergisi sıfırdır. Son dönemlerde ülkeler, kendi yerli üreticilerini korumak ve dış ticaret dengelerini kendi lehlerine çevirmek amacıyla birçok argümanı devreye koymaktadır. Ülkemizde bazı ülke veya ülke grupları menşeli eşyanın Avrupa üzerinden gelerek ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının gidermek maksatlı birtakım önlemler almaktadır. Bunun için birçok karar alınırken özellikle 22 Temmuz’da yürürlüğe giren “Bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük tahsili hakkında karar”la AB’den gelen ancak “ihracatçı beyanı” veya “menşe şahadetnamesi” ile AB menşeli olduğu tevsik edilmeyen ürünler için ek mali yükümlülük tahsilini devreye koymuştur. Sonuç olarak AB’den ithalat yapan firmaların A.TR Belgesi gümrük vergisini sıfırlarken AB menşeli olduğunu tevsik eden menşei şahadetnamesi veya ihracatçı beyanı düzenlenmezse ilave gümrük vergisi ödemek zorunda kalacaklardır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 26.07.2018)

GÜNDEM