BASINDAN YAZILAR
İşçiye 5.434 Lira Tazminat / Faruk Erdem - MuhasebeTR

İşçiye 5.434 Lira Tazminat / Faruk Erdem

Temmuzda yapılan zamlarla birlikte işçilerin tazminatının yanı sıra memurların ücret tavan rakamları da arttı. İşçinin tazminatı 5.434 liraya, sözleşmeli memurların tavan maaşı ise 6.455 liraya yükseldi

Temmuz ayı ile birlikte memurların ve emeklilerin maaşları zamlandı. Memur ve memur emeklileri zamlara ilave olarak enflasyon farkı da aldılar.
Maaşlardaki bu artışlar birçok konuda yapılan hesaplamaları da değiştirdi.
Bunlardan biri de çalışanların alacağı yıllık kıdem tazminatı miktarları oldu.
Çalışanların işten ayrıldıklarında alacakları kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl değişen bir tavan miktar uygulanıyor.
Çalışanın maaşı ne olursa olsun tazminat hesaplanmasında en üst rakam olarak belirlenen bu miktar uygulanıyor.
1 Ocak 2018'den itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 5.001,76 TL olarak belirlendi.
Temmuz ayı ile birlikte yapılan zamlarla söz konusu rakam 5.434 lira 42 kuruşa çıkarıldı. Yani bir işçinin maaşı 10 bin lira bile olsa kıdem tazminatı hesaplanırken bu miktar dikkate alınacak. Bu miktarı her yıl Maliye Bakanlığı memur maaş katsayılarına göre belirliyor.
4 Temmuz'da Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yeni katsayılar ve rakamlar açıklandı.

YENİ RAKAMLAR BELLİ OLDU

Buna göre 1 Temmuz 2018 ile 31 Aralık 2018 arasında uygulanacak rakamlar şu şekilde belirlendi:
 Ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı 0.11794, memuriyet taban aylığı göstergesinde uygulanacak taban aylık katsayısı ise 1.8461 olarak belirlendi.
 1 Temmuz 2018'den itibaren işçilere ödenecek yıllık kıdem tazminatının tavan tutarı 5.434 lira 42 kuruşa yükseldi.
 Kamuda sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 6 bin 455 lira 55 kuruşa çıktı.
 Sözleşmeli personel çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3. Maddesi'nin ikinci fıkrasında yer alan tavan ücreti 5 bin 754 lira 98 kuruş oldu.
 Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi ve toplu sözleşme hükümlerinde yer alan taban ve tavan ücretleri yüzde 8.65 oranında artırıldı.
 Yüksek Planlama Kurulu'nun 18.07.2017 tarihli kararında belirtilen meslek gruplarının geçerli temel ücretleri yüzde 8.65 artırıldı.
 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda kapsama dahil tüm personel için ortalama ücret toplamı üst sınırı 11 bin 747 lira 58 kuruşa yükseltildi.
 2018'de asgari geçim indiriminin hesaplamasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 2.029,50 TL olarak uygulanacak.
 Maliye Bakanlığı'nca ilan edilmesi gereken genel hizmetler sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutar ise 1 Temmuz tarihi itibarıyla 5.086,08 lira oldu.
 Bu yeni rakamlara göre belirlenen 1 Temmuz-14 Temmuz arasındaki fark tutarları ayrıca hesaplara yatırılacak.

(Kaynak: Sabah Gazetesi | 19.07.2018)

GÜNDEM