BASINDAN YAZILAR
Endüstriyel Yangınlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Karşımıza Çıkıyor / Vedat İlki - MuhasebeTR

Endüstriyel Yangınlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Karşımıza Çıkıyor / Vedat İlki

ENDÜSTRİYEL YANGINLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KARŞIMIZA ÇIKIYOR

Yanıcı maddeler, doğada katı,  sıvı ve gaz halinde bulunurlar.

YANGININ SINIFLANDIRILMASI

Yanan maddenin yapısı bakımından tanımlanabilen farklı yangın çeşitleri, beş sınıfa (A, B, C, D, F) ayrılmıştır. Bu tür sınıflandırma, özellikle yangınla mücadelede kullanılacak yangın söndürücülerinin ihtivâ edeceği maddeleri belirlemek açısından faydalıdır.

A sınıfı yangınlar: Normal olarak kor şeklinde yanan genellikle organik yapıdaki katı madde yangınlarını kapsar.

B sınıfı yangınlar: Sıvı veya sıvılaşabilen katı madde yangınlarını kapsar.

C sınıfı yangınlar: Gaz yangınlarını kapsar.

D sınıfı yangınlar : Metal (Alüminyum, Magnezyum, Titanyum, Sodyum vb. hafif metaller) yangınlarını kapsar.

F sınıfı yangınlar: Pişirme ortamı dâhil (bitkisel veya hayvansal yağlar) pişirme cihazlarında meydana gelen yangınları kapsar.

Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esasları “BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK”te (19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazete) düzenlenmiştir.

Yangınla Mücadele İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslar, 18 Haziran 2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK”te düzenlemiştir. İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar; acil durum olarak tanımlanmıştır.

Yangınla Mücadele

YANGIN ÇIKMASININ ÖNLENMESİ

YANGININ KISA SÜREDE ÖNLENMESİ

YANGININ YAYILMASININ ÖNLENMESİ

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ

YANGIN SIRASINDA TAHLİYE

Acil durum planları;

• İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre tamamen veya kısmen yenilenir.

• Ayrıca,

 Çok tehlikeli işyerlerinde en geç 2,

Tehlikeli işyerlerinde en geç 4 ve

Az tehlikeli işyerlerinde en geç 6 yılda bir yenilenir.

Hadımköy'de Atatürk Sanayi Sitesi'nde 5 bin metrekarelik bir alanda bulunan tekstil fabrikasında yangın çıktı. Helikopter ve 46 itfaiye aracının müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı haberi ile sarsıldığımızda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ,Yönetmelikleri ve İkincil mevzuatlarla birlikte işverenlere sorumluluklar yüklenmiştir.

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK,

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK,

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK,

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK,
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ,

 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Bunlara hakkında gerekli iş ve işlemleri yerine getirmeyen işverenlere İdari Para Cezaları uygulanır.

Hadımköy de meydana gelen yangın, Endüstriyel bir firmanın kül olmasına sebep olmuş,çalışanlar mağdur olup işsizlik ile karşı karşıya kalabilecekler.

Dumandan zehirlenenler için hastanelerde müdahale edilmiş olduğundan SGK tarafından İş Kazası olarak değerlendirilecektir.

Bir yangın bizlere ;

a.)6331 sayılı Kanun

b.)5510 sayılı Kanun

c.)4857 sayılı Kanun

ç.)4447 sayılı Kanun

d.)Belediye,ruhsat ve Yangından Korunma

e.)VUK olmak üzere bir çok kanun ile muhatap olacağız.

ÖNCE TEDBİR SONRA TEVEKKÜL DİYELİM

(Kaynak: Alitezel | 05.07.2018)

GÜNDEM