BASINDAN YAZILAR
Kreş Yardımında Gelir Vergisi İstisnası / Resul Kurt - MuhasebeTR

Kreş Yardımında Gelir Vergisi İstisnası / Resul Kurt

7103 sayılı Kanun'la kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir vergisi istisnası getirilmişti. Gelir vergisi istisnasının ne şekilde uygulanacağı merak konusuydu. 11 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan 303 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile konuya açıklık getirilmiş oldu.

***
Muafiyet nasıl uygulanacak?

Yapılan düzenlemeye göre kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işverenlerce iş yerinde verilmesi halinde, bu hizmetten faydalanan kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin tamamı gelir vergisinden istisna olacak. Bu hizmetin, işverenin kendisine ait veya kiralamış olduğu diğer yerlerde verilmesi de istisna uygulamasına engel teşkil etmeyecek. İşverenin kreş ve gündüz bakımevi hizmetini işyerinde vermediği, kadın çalışan adına işletilen kreş ve gündüz bakım evlerine ödeme yaptığı durumlarda sağlanan menfaatler de istisna kapsamındadır.
Kadın çalışana sağlanan menfaatin ücret istisnasına tabi tutulabilmesi için; bu hizmetin gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım evlerinden alınması şarttır. Yapılan ödemenin kadına çalışana değil doğrudan bu hizmeti sağlayan mükelleflere yani kreşe yapılması gerekmektedir. Kadın çalışana doğrudan yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ise ücret olarak vergilendirilecektir. Kreş hizmeti gelir vergisi istisnasından sadece kadın çalışanlar yararlanabilecektir. Eğer bir işveren kendi işyerinde kreş hizmeti veriyorsa ve bu hizmetten 10 kadın işçi 2 erkek işçi yararlanıyorsa sadece 10 kadın işçi için gelir vergisi muafiyeti uygulanacaktır. 2 erkek işçi için verilen menfaatler ücret olarak vergilendirilecektir.

***
Kreşe yapılan ödemeler için muafiyet sınırı var!

İşverenlerce, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım evlerine ödeme yapıldığı durumlarda, istisnadan yararlanılacak tutar her bir çocuk için asgarî ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15’i olacaktır. Bu tutarı aşan kısım ücret olarak vergilendirilecektir.
Yüzde 15 oranını yüzde 50’ye kadar artırmaya yetkisi Bakanlar Kurulu’ndadır. 5 Mayıs’ta yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yüzde 15 oranı, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 50’si olarak belirlenmiştir. 2018 yılı için istisna tutarı 1.014,75 TL olacaktır. 
Kadın çalışan adına doğrudan kreş ve gündüz bakımevi işleten mükelleflere toplu ödeme yapılması durumunda, her bir aya isabet eden tutar dikkate alınarak istisna uygulanacaktır.

***
Kreş hizmetinin asıl ücrete ilave olması şart!

Bazı işyerlerinde bireysel veya toplu iş sözleşmelerine istinaden çalışanların asıl ücretine ilave olarak bazı ödemeler yapılabilmektedir. Yapılan bu tür ödemeler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında ücret kapsamında değerlendirilir.

Kreş hizmeti istinasında da temel şart, kadın çalışana işyerinde kreş hizmeti verilmesi veya bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, bu hizmetleri kreş işletmelerine doğrudan ödeme yapılması suretiyle sağlanması durumunda kadın çalışanın asıl ücretine ek olarak sağlanan menfaatlerin gelir vergisinden istisna edilmesidir.

Buna göre gelir vergisi istisnadan faydalanılması için kadın çalışa sağlanan menfaatin, ödenen asıl ücrete ilave olarak sağlanması şarttır. Kadın çalışanın asıl ücretinin bir kısmının kreş ve gündüz bakımevi hizmeti ödemesi gibi değerlendirilmek suretiyle istisnaya konu edilmesi mümkün değildir.

(Dünya Gazetesi | 22.06.2018)

GÜNDEM