BASINDAN YAZILAR
Sağlık Hizmetlerinde Robotik Süreç Otomasyonu Ve Çalışma Hayatının Geleceği / Mehmet Gülez - MuhasebeTR

Sağlık Hizmetlerinde Robotik Süreç Otomasyonu Ve Çalışma Hayatının Geleceği / Mehmet Gülez

Dünya genelinde sağlık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimiz maliyetlerin kontrol altına alınması ve hastalara sağladıkları hizmetlerde kalitenin yükseltilmesi konularına büyük önem veriyor. Dolayısıyla tasarruf ve verimlilik getiren tüm yeni araçlar sektörde memnuniyetle karşılanıyor. Özellikle de sektördeki vasıflı iş gücü eksikliğini hafifleten ve yeteneğin korunmasına yardımcı olan yeni olanaklar sektör için önem taşıyor. Robotik süreç otomasyonu (RSO), sağlık hizmetlerinde maliyetlerin düşürülmesine ve hata payının azaltılmasına destek olurken aynı zamanda idari çalışanlar ve klinik çalışanları üzerindeki rutin görevleri alarak hasta odaklı çalışmalara daha fazla vakit ayrılmasını sağlıyor.

Peki, RSO tam olarak nedir? Öncelikle RSO’yu zaman içinde öğrenebilen ileri seviye akıllı/kognitif otomasyondan ve cerrahları asiste eden operasyon odası robotlarından ayrı tutmakta fayda var. RSO bu uygulamalardan hem daha temel bir işleve sahip hem de daha çok yönlü. Fiziki bir robot olmayan RSO, mevcut uygulamalar üzerine kurulan karmaşık bir yazılım olarak birden fazla ve değişken adımlar ve etkileşimler gerektiren tekrarlı işlemleri gerçekleştirmek üzere programlanır. Örneğin; gelir döngüsü sürecinde bir hastanın bir prosedür için finansal olarak hazırlanmasında sigorta şirketleri ile iletişim ve verilerin güncellenmesi gibi farklı sistemler içinde kontrol edilmesi gereken birden fazla süreç bulunur. Bir robot bu adımları birer birer gerçekleştirerek kural temelli saptamalar yapabilir. Örneğin; prosedür kodunun hastanın sigorta poliçesiyle uyumlu olup olmadığını tespit edebilir.

Öte yandan RSO kullanım alanının çeşitlendiğini de gözlemliyoruz. İskoçya’da otomatik bir derecelendirme sistemi günde 600 hastanın retinopati ile ilgili özel bir göz patolojisi için görüntülenmesinde kullanıldı. Ancak bu derecelendirme sistemi diğer bilgi sistemleri ile iletişim halinde değildi ve otomatik bir uygulama arayüzü kullanılması da bir seçenek değildi. Bu noktada otomatik derecelendirme sistemine RSO girişi yapıldı. RSO rutin kontrolleri gerçekleştirdi ve ardından elektronik medikal kayıt sistemine giriş yaparak sonuçlarla birlikte hasta kayıtlarını güncelledi. Dolayısıyla RSO’nun rutin süreçleri hızlı ve doğru bir şekilde yürütmesi ile birlikte manüel faaliyetlerde %20 ila %50 arasında maliyet tasarrufu kolaylıkla sağlanabileceği gözlendi.

RSO’nun yetenek ve işgücü üzerindeki etkisi de oldukça büyük. Örneğin NHS İskoçya’da RSO kullanılmaya başlandığında görüntüleme görevlisi yalnızca muhakeme ve tecrübe gerektiren farklı değişkenler olduğunda müdahale ediyor. Dolayısıyla RSO’nun insanları en çok tekrarlanan işlerden kurtarması ile birlikte sağlık çalışanları da hasta odaklı faaliyetlere daha fazla vakit ayırabiliyor.

Sağlık çalışanlarının RSO’nun sunduğu imkânlarla erkenden tanıştırılması ve RSO kullanımı kapsamının belirlenmesi sağlık kuruluşları için önem taşıyor. RSO’nun kullanılabileceği süreçler çalışanlarla birlikte belirlenerek görüşleri alınabilir ve bu, RSO’nun sağlıklı biçimde işlemesinde kilit bir yere sahip.

(Dünya Gazetesi | 09.06.2018)

GÜNDEM