BASINDAN YAZILAR
Çalışanlar Ne Kadar İzin Kullanacak? / Arif Temir - MuhasebeTR

Çalışanlar Ne Kadar İzin Kullanacak? / Arif Temir

Bugün okulların tatil olması ile birlikte çalışanlar tatil hazırlıklarına  başladılar. Tatil hazırlığı yaparken  çalışanınizne çıkmadan önce başta yıllık izin hakkı olmak üzere izinle ilgili bazı konuları bilmesi önemli. Yıllık izinlerin kullanılma şekli çalışanların statülerine göre değişiklik gösteriyor.  Bu yazımızda işçi, memur ve gazetecilerin yıllık izinlerini açıklayalım.     

 İşçilerin yıllık  izinleri 

Yıllık ücretli izine hak kazanmak için işçilerin en az bir yıl bir işyerinde çalışmaları gerekiyor. Bu sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınıyor.  

İzin süreleri

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört gün, beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi gün, onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı gün, yıllık ücretli izin verilir. 

İzin süreleri artırılabilir Bu izin süreleri  iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.  Hafta tatili izin süresinden sayılmaz. Hafta tatili günleri izin sürelerine ayrıca eklenir. Yıllık izinlerin bir bölümü 10 günden aşağı kullanılamıyor. (Geniş bilgi için bakınız. Arif Temir, İş HHHhh.ğlukukunda İzinler ve Uygulaması, 3.Baskı, Yaklaşım Yayınları, Ankara 2018, www.ariftemir.com)   

Kimler daha avantajlı 

On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamıyor.  Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemeleri halinde 4 gün ücretsiz yol izni veriliyor. 

Memurların yıllık izinleri 

Memurların yıllık izne hak kazanabilmesi için en az bir yıl Devlet memuru olarak çalışmaları gerekiyor. Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün ekleniyor.Hafta tatili izin süresinden sayılıyor. Hafta tatili günleri izin sürelerine işçilerde olduğu gibi ayrıca  eklenir.   

Öğretmenlerin yıllık izinleri 

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılıyorlar. Bu nedenle öğretmenlere  hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmiyor.  Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni veriliyor. Örneğin 5 yıl hizmeti olan bir devlet memurunun hak ettiği yıllık izin süresi 20 gün. Bu devlet memuru röntgen vb film çekiminde görev yapıyorsa 20 günlük yıllık izin süresine ilaveten 30 gün daha yıllık izin verilmesi gerekiyor.   

Gazetecilerin yıllık izinleri  

Günlük bir süreli yayında çalışan bir gazeteciye, en az bir yıl çalışmış olmak koşuluyla, yılda dört hafta  ücretli izin verilir. Gazetecilik mesleğindeki hizmeti on yıldan fazla olan gazeteciye, altı hafta ücretli izin verilir. 

(Güneş Gazetesi | 08.06.2018)

GÜNDEM