BASINDAN YAZILAR
Yıllık İzin De İdari Para Cezası / Vedat İlki - MuhasebeTR

Yıllık İzin De İdari Para Cezası / Vedat İlki

4857 Sayılı İş Kanununa tabi olanlar için 53'üncü madde ile;

''Madde 53 - İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.''

Burada işyerinde işe başladığı günden itibaren ifadesinden yola çıktığımızda SGK 4/1-a statüsünde sigortalı olduğu gün fiilen çalışmaya başladığı tarihtir.

a.)İşçi Mehmet sözleşmeyi 01/02/2018 imzalamış,

b.)İşe giriş bildirgesi 01/03/2018 günü yapılmış,

c.)05.01.2018 tarihinde fiilen çalışmaya başlamıştır.

Bu durumda yapılan tespitlerde fiilen işe başladığı tarih olan 05/01/2018 tarihi dikkate alınarak yıllık izin başlangıcı olarak dikkate alınacaktır.

Kısaca,fiilen çalışma tarihi izin yılının başlangıcı olarak dikkate alınır.

Deneme süresi de yıllık izin hesabında dikkate alınır.

1 Yıl çalışma esası ile yıllık izin başlar.

Örnek:

İşçi Ayşe hanım 01/02/2017 tarihinde hem sözleşmesi,hem sigorta başlangıcı hem de fiilen çalışmaya başlaması halinde 01/02/2018 tarihinden itibaren 2 aylık deneme süresi de dahil edilerek yıllık izin hakkı doğmuş olacaktır.

Çalışanlar yıllık izin ücretlerini işten ayrılmadan alamazlar,o süreleri kullanmak zorundalar.

Kanunda bu yönde düzenleme var.

1 yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara 4857 sayılı Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

 YILLIK İZİN SÜRELERİ

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 günden,

b) 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,

c) 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden,

Az olamaz.

18 yaş ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

UYGULAMA DA YILLIK İZİN

Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.

4857/ 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.

 İLK İZİN 10 GÜN SONRASI 1'ER GÜN VE DAHA FAZLA KULLANILIR

6704 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile birlikte 26/04/2016 tarihinden itibaren 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir.İlk izin süresi 10 günden az olmayacaktır.

 Örnek:

İşçi Ahmet bey 2 yıl kıdemi var.

14 günlük yıllık izin hakkı var.

10 gün kullanacak,kalan 4 günü isterse 1'er günde kullanarak yıllık izini tamamlayabilir.

YILLIK İZİNDEN MAHSUP EDİLMEYEN HALLER

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

ULUSAL BAYRAM HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL İZİN HESABINDA DİKKATE ALINMAZ

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

4 GÜN YOL İZNİ ÜCRETSİZ KULLANIR

Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam 4 güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır.

İŞVEREN İZİN BELGESİ TUTMASI GEREKİR

İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.

İDARİ PARA CEZASI

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2018 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

337

 Yıllık ücretli izinler 26/04/2016 tarihinden önce 10 günden az olmaz en az 3'e bölünür derken,son yasal düzenlemeyle 3'e bölünme kalkmıştır.Yapılan denetimlerde öncelikle 10 gün izin kullandırılmasına bakılacaktır.

 

Örnek:

A işletmesinde yapılan denetleme de işçi Ayşe hanım 14 gün yıllık izin süresini bir bölümünü 10 gün değil 7 gün kullanması halinde işverene 337 TL İPC uygulanacaktır.

Oysa yasal düzenleme olmasa,

Aynı Ayşe Hanım diyelim ki;

10 gün izin kullanmış,her günde 1'er gün 4 bölümde yıllık izin kullansa,denetimde İPC işveren muhatap olacak idi.

26/04/2016 tarihinden sonra aynı işçi Ayşe Hanım 10 gün yıllık izin ,geri kalan süreleri 1'er gün süre kullansa da Denetimde bundan dolayı İPC işverene düzenlenmeyecektir.

(Kaynak: Alitezel.com | 17.05.2018)

GÜNDEM