BASINDAN YAZILAR
Kreş Desteği Kadınların Yüzünü Güldürecek / Cem Kılıç - MuhasebeTR

Kreş Desteği Kadınların Yüzünü Güldürecek / Cem Kılıç

27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı, yani torba kanunla getirilen düzenlemelerden biri de kadın çalışanlara yapılacak kreş yardımlarının gelir vergisinden istisna tutulmasıydı.

/* */

Söz konusu destek kapsamında yararlanılacak istisna tutarı, Bakanlar Kurulu Kararı ile her bir çocuk için 304 TL’den (aylık asgari ücretin yüzde 15’inden) 1.015 TL’ye (aylık asgari ücretin yüzde 50’sine) çıkarıldı.

Böylece, özellikle Türkiye işgücü piyasasının temel meselelerinden biri olan çocuk bakımı sorumlulukları nedeniyle kadınların işgücüne düşük düzeyde katılması açısından önemli bir gelişme sağlanabilir. Bugünkü yazımda, kreş desteğiyle ilgili detayları sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

Kadın çalışanlara yönelik kreş desteği, ek bir destektir ancak ek bir ödeme değildir. Düzenleme kapsamında işveren tarafından kreş ve gündüz bakımevi için çalışanın ücretine ilave olarak yapılan ödeme, gelir vergisinden istisna ediliyor, yani vergi dışı bırakılıyor.

Kreş desteğinin koşulları

Kreş ‘özel’ olmalı

Kadın çalışanlara yönelik kreş desteğinden yararlanılması için bazı şartların söz konusu olması gerekiyor. Bu açıdan, ilk olarak destekten yararlanılması için çalışanın çocuğunu gönderdiği kreş ve gündüz bakımevinin özel sektörde faaliyet göstermesi şart.

Dolayısıyla, çocuklarını kamuya ve kamu tüzel kişiliğine ait kreş ve gündüz bakımevlerine gönderen çalışanlar için vergi istisnası uygulanmayacak.

Kapsam dışı

Kreş desteğinden yararlanmanın diğer bir koşulu da çalışana yapılan ödemenin nakdi olarak yapılmaması. Bu açıdan, vergi istisnasından yararlanılması için işveren tarafından doğrudan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti sağlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, yani kreşin veya bakımevinin hesabına ödeme yapılması gerekiyor.

Dolayısıyla, işveren tarafından kadın çalışana kreş ve gündüz bakımevi yardımı şeklinde nakden yapılan ödemeler ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler, istisna kapsamında değerlendirilmeyecek.

Çocuk sınırı yok

Kadın çalışanların işgücü piyasasına katılımları açısından son derece önemli olan bu destekten yararlanılabilmesi için çocuk sayısı sınırı bulunmuyor.

Bu anlamda, kadın çalışan her bir çocuk için aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yüzde 50’sini aşmamak üzere istisnadan yararlanılabilecek. Dolayısıyla, kadın çalışanın kaç çocuğu olursa olsun, gerekli koşullar oluşmuş ise her bir çocuk için vergi istisnası alabiliyor.

Kreş desteği kapsamında, Bakanlar Kurulu Kararı ile istisnaya konu olan tutar asgari ücretin yüzde 50’siyle sınırlandığından, çalışana asgari ücretin yüzde 50’sinin üzerinde sağlanan menfaatler ücret olarak değerlendirilecek ve vergiye tabi tutulacak.

(Kaynak: Milliyet Gazetesi | 16.05.2018)

GÜNDEM