BASINDAN YAZILAR
Bunları Yapana Maaşı Bağlanmıyor / Arif Temir - MuhasebeTR

Bunları Yapana Maaşı Bağlanmıyor / Arif Temir

Bazı davranışlarda bulunan hak sahiplerine/dul ve yetimlere gelir ve aylık bağlanmıyor.  5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 56.maddesine göre ölen sigortalının hak sahiplerine belirli şartları taşımaları halinde gelir ve aylık/emekli maaşı bağlanmıyor. Bağlanmış ise yapılan ödemeler  geri alınıyor. Bu durumları açıklayalım. 

Öldürme veya öldürmeye teşebbüs 

Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı; 

- Kasten öldürdüğü, 

- Öldürmeye teşebbüs ettiği, 

- Sürekli iş göremez hale veya malûl duruma getirdiği, 

Hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir veya aylık/maaş ödenmez. Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar geri alınır. 

Ağır suç işleme 

Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı; 

- ağır bir suç işlediği 

- bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldıkları,

Hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir veya aylık/maaş ödenmez. Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar/maaşlar geri alınır. 

Boşanmış eşle fiilen birlikte yaşama 

Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. 

Yersiz ödemelerin geri alınması 

Yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde 5510 sayılı Kanunun 96. maddesi gereğinceSosyal Güvenlik Kurumunca  işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen  5510 sayılı  Kanun kapsamındaki her türlü ödemeler geri alınıyor. 

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 23.02.2018)

GÜNDEM