BASINDAN YAZILAR
İhbar Tazminatından Vergi Kesilir Mi? / Resul Kurt - MuhasebeTR

İhbar Tazminatından Vergi Kesilir Mi? / Resul Kurt

İş Kanunu’nda yer alan çalışanları koruyucu düzenlemelerden birisi de iş sözleşmesinin feshinden önce durumun işçiye bildirilmesi ve yeni iş arama izni kullandırılmasıdır. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekmektedir. Buna göre iş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, 
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, 
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, 
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılmaktadır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilmektedir.

İhbar tazminatını ücret olarak nitelendirmekte ve gelir ve damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, ihbar tazminatından SGK primi kesilmeyecektir.

***
SGK primleri 2 Ocak’ta ödenecek

Genel kural olarak prim ödeme süresi, primin ait olduğu ayı takip eden ayın sonudur. Eğer takip eden ayın son günü tatil gününe denk geliyorsa, tatili takip eden ilk iş gününde ödeme yapılabilir. Bu sürede yapılan prim ödemeleri nedeniyle SGK tarafından ceza uygulanmaz, primler yasal süresinde ödenmiş kabul edilir ve işverenler prim teşviklerinden yararlanmaya devam eder.

Geçtiğimiz haftalarda Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği’nde birçok düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri geçici olarak ertelenen 2017/Şubat ayına ilişkin sigorta primleri ile 2017/Kasım ayı primlerinin en geç 26/12/2017 tarihinde ödenmesi gerektiğidir. Genel kurala göre 2017/Kasım ayı primlerinin prim ödeme süresinin son günü 2 Ocak 2018 tarihi olmalıydı, ancak SGK tarafından yapılan düzenlemeyle bu süre geriye çekilmişti.

Bu düzenlemenin değiştirilmesi yönünde kamuoyundan birçok talep geldi. SGK Yönetim Kurulu bu talepleri gündemine aldı ve değerlendirdi. SGK Yönetim Kurulu Kararı’na göre 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin 02.01.2018 tarihi sonuna kadar (31.12.2017 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle) ödenmesinin mümkün olduğu belirtildi.

Dolayısıyla genel SGK uygulamalarına devam edilecek, ertelenen 2017/Şubat ayına ait primlerle birlikte 2017/Kasım ayına ait primler 2 Ocak 2018 tarihine kadar ödenebilecektir.

***
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ertelendi!

Son yazımda muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde erteleme sinyali olduğunu belirtmiştim. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin ertelenmesine yönelik değişiklik, dün Resmî Gazetede yayınlanarak kesinleşti. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği hükümleri Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir illeri hariç olmak üzere 01 Temmuz 2018 tarihine ertelenmiştir. Buna göre Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'nin uygulama tarihleri şöyle olacaktır;

- Kırşehir-01 Haziran 2017
- Amasya, Bartın, Çankırı-01 Ocak 2018
- Diğer iller ve bankalar -01 Temmuz 2018.

Bilindiği gibi 1 Haziran 2017 tarihi itibariyle Kırşehir’de Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'ne geçilmişti. Kırşehir, geçiş uygulaması ili olarak belirlenmiş ve bankalar hariç olmak üzere bu ilde bulunan mükellefler, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirim yapmaya başlamıştı.

Yapılan düzenlemeyle geçiş uygulaması illeri arasına Amasya, Bartın ve Çankırı illeri de katılmıştır. Buna göre Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçmiş olacaklardır. Geçiş uygulamasından 281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde belirtilen bankalar hariç tutulmuştur.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 22.12.2017)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM