BASINDAN YAZILAR
Sosyal Güvenlik Hukuku Cinayette Karşımıza Çıkıyor / Vedat İlki - MuhasebeTR

Sosyal Güvenlik Hukuku Cinayette Karşımıza Çıkıyor / Vedat İlki

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan bir markette çalışanlar arasında çıkan bıçaklı kavga sonucunda 1 kişi ölerek hayatını kaybediyor.Marketin kasap bölümünde çalışan işçi,manav reyonunda çalışan işçi ile kavga ediyor,kasap reyonundan aldığı bıçakla manav reyonu işçisini işyerinde öldürüyor.

Adli açıdan cinayet,SGK açısından bu cinayet kayıtlara iş kazası olarak geçecektir.

Olayın İş Kazası Kapsamında ÇSGB bağlı İş Müfettişliği tarafından soruşturması da yapılacak,bu raporlara göre SGK Rehber ve Teftiş Kurulu da değerlendirilmesiyle birlikte İş Kazasından doğan gelir bağlanacaktır.

Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, sigortalının işyerinde ve ya işyerinden sayılan yerlerde bulunması, olayın işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi, kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması ve bu unsurların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. Ancak iş kazası işin yürütümü sırasında meydana gelen olayı ifade etmekte ise de, yapılan işle ilgisi olmayan bazı hal ve durumlarda meydana gelen olayları da kapsamaktadır.

Yukarıda haber de yer alan cinayet iş yerinde işlenmiştir.

İşyeri, Kanunun 11. maddesinde, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler olarak tanımlanmış olup, işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılmıştır.

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen olayların yapılan işle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın iş kazası sayılması gerekmektedir. Bu bakımdan sigortalıların avluda yürürken düşmesi, dinlenme saatinde top oynarken ayağının burkulması, bahçede meyve ağacından meyve toplarken düşmesi, tarlada çalışır iken traktör ile kaza geçirmesi, yemek yerken elini kesmesi, dinlenme odasında dinlenirken sobadan zehirlenmesi, işyerinde intihar etmesi, işyeri sınırları içinde bulunan havuzda boğularak ölmesi, ücretli izinli bulunduğu sırada çalıştığı işyerindeki arkadaşlarını ziyaret için geldiğinde kaza geçirmesi, araçlarla çalışanların bu araçlarda geçirecekleri kazalar iş kazası olarak kabul edilecektir.

Olayda ölen işçinin markette  kavgalı işçi tarafından bıçaklanarak ölümüne sebep vermiştir.

Kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasında iş kazası hallerinde sigortalılara sağlanan haklar;

A- İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması,

B- Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi,

C- İş kazası sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi,

olarak sıralanmıştır.

Yukarıda sayılanlardan sadece geçici iş göremezlik ödenekleri kısa vadeli sigorta kolları kapsamında, diğerleri ise uzun vadeli sigorta kolları kapsamında yürütülecektir.

 Ölüm gelirinin hesaplanması

GK x 30 x % 70 veya kısaca GK x 21 formüllerine göre hesaplanacak geliri bağlanır.

Ölüm Geliri ölüm halini izleyen aybaşından itibaren bağlanacaktır.

Cenaze Ödeneği:

Cenaze ödeneği tutarı 2017  yılı için 531,00 TL olarak belirlenmiştir.

İş Kazasının kolluğa cinayet olduğundan hemen intikal ettirilmiş,3 iş günü içinde bildirimi elektronik e-bildirge den İş Kazası bildirimi yapılacaktır.

İş Kazası Cuma günü olduğu için,izleyen ilk işgünü olan 3 günü sonu olan Çarşamba gününe kadar bildirimin yapılması gerekir.

Bu süre geçtikten sonra bildirilmesi halinde 6331 sayılı Kanununa göre işyeri tehlike derecesi ve çalışan sayısına göre İPC uygulanır.

Ayrıca SGK kusura göre rücu davası da açacaktır.

(Kaynak: Alitezel | 19.12.2017)

GÜNDEM