BASINDAN YAZILAR
SGK E-Devlet Üzerinden Borçlanma Talebini Almayı Gerçekleştirebilir / Vedat İlki - MuhasebeTR

SGK E-Devlet Üzerinden Borçlanma Talebini Almayı Gerçekleştirebilir / Vedat İlki

SGK 5510/41’inci maddesi gereğince e-devlet üzerinden bir link ilave ederek,program aracılıyla borçlanma talebini alabilir.Gerekli belgeleri ise bu talep üzerine SGK İl yada Merkez Müdürlüklerine gönderilebilir,e-imza alınarak tarama suretiyle aslı gibi gönderilir.

Özellikle askerlik borçlanmaları ve diğer borçlanmalar için bu hizmet anlayışı hayata geçebilir.

2017 Yılının son günleri yaklaşırken emekliliğine sayılı günler kalan sigortalılar, borçlanma yapmak suretiyle emekli olmayı hak edenler,31/12/2017 tarihine kadar  SGK müracaat etmeli borçlanma tebligatlarını elden teslim alarak ,aynı gün içinde çıkan borçlanma tutarını yatırmak suretiyle emekliliğe müracaat etmelidir.(2018 Yılı Emekli olabilirler,bunun için fayda,maliyet analizi yapabilirler,2017 yılında emekli olanlar 2018 yılı GH ve Güncellemelerini de almazlar,Kıdem Tazminatı artışı gibi unsurlar)

BORÇLANMA NEDİR?

5510/41.Maddesinde Sigortalıların Borçlanma Esasları düzenlenmiştir. Bu madde sayılanlar dışında nadiren diğer kanunlarda düzenlemeler esasa alınarak borçlanmalarda devam ediyor.

Doğum Borçlanması

4.-1(a/SSK), (b/BAĞ-KUR) ve (c/EMEKLİ SANDIĞI) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere, her doğum için doğum tarihinden itibaren geçen en fazla iki yıllık süreleri, bu sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuklarının yaşaması şartıyla borçlandırılacaktır.

Ücretsiz Doğum yada Analık İzin Süreleri de Borçlanma Kapsamında

5510 Sayılı Kanunun 4.-1(a/SSK) bendine tabi kadın sigortalıların çeşitli iş kanunları (854, 4857, 5953 ve diğer iş kanunları) gereğince kullandıkları ücretsiz doğum ya da analık izin süreleri işyerinden alacakları belgeler, doğum öncesine ve sonrasına ilişkin almış oldukları raporlarla SGK başvurmaları halinde borçlandırılacaktır

Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler

Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er ve 1.1.1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılmasına imkan sağlanmıştır.

5510 Sayılı Kanunun 4.-1(b/BAĞ-KUR) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar askere alınmaları halinde sigortalılıkları sona ermediğinden bu sigortalılıkları devam ettiğine göre er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerin borçlandırılmasında zorunlu sigortalılıkları devam edenler dışındakiler borçlanma yapabilecektir.

Doktora veya tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreler

Sigortalıların sosyal güvenlik kanununa tabi olmaksızın yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya tıpta uzmanlık öğrenim süreleri talepleri halinde borçlandırılacaktır

Avukatlık stajında geçen süreler

1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk altı ay mahkemelerde, kalan altı ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile Kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabileceklerdir.

Tutuklulukta veya gözaltında geçen süreler

Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen prim ödenmemiş süreleri borçlandırılacaktır. Mahkumiyetle sonuçlanmış olan tutukluluk veya gözaltı süreleri ise borçlandırılmayacaktır.

Grev ve lokavtta geçen süreler

Sigortalıların grev ya da lokavtta geçen sürelerinde, malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmediğinden iş akitlerinin askıda kaldığı bu süreler Kanuna göre gün sayısı olarak değerlendirilmemektedir. Kanunun 41. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile sigortalılar grev/lokavtta geçen sürelerini de borçlanabileceklerdir.

Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri

Kanunun 41. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile hekimlere, fahri asistanlıkta geçen sürelerini borçlanma imkanı sağlanmıştır.

4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların borçlanmaları

Kanunun 41. maddesine eklenen (i) bendi ile 25.2.2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerini borçlanmalarına imkan sağlanmıştır. Bu bent uyarınca yapılacak borçlanmalar Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

1416 sayılı Kanuna uyarınca yurtdışında geçen öğrenim sürelerinin borçlandırılması

Kanunun 41. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmının borçlandırılmasına imkan sağlanmıştır.

Yurtdışı Çalışması Olanlar İçin Borçlanma Var

3201 Sayılı Kanununa göre Yurtdışında Çalışan ,Ev Hanımı olanlar,5510/5-(g) kapsamında olanlar borçlanma hakları vardır.Bunlar borçlanmaları 3 ay içinde öderler.

Borçlanma da SSK ve Bağ-Kur'lular ,1/10/2008 Sonrası ilk defa Devlet Memuru olanlar için

Borçlanacakları sürelere ait prim tutarı, sigortalıların veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte Kanunun 82 nci maddesine göre prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32’si oranında hesaplanacaktır.

2017 Yılı Borçlanma miktarı:

AYLIK TABAN

GÜNLÜK

YILLIK

ÖDENECEK GÜNLÜK

ÖDENECEK AYLIK

1.777,50

59,25

21.330,00

18,96

568,80

AYLIK TAVAN

GÜNLÜK

YILLIK

ÖDENECEK GÜNLÜK

ÖDENECEK AYLIK

13.331,40

444,38

159.976,80

142,20

4.266,05

 

(Kaynak: Alitezel | 14.12.2017)

GÜNDEM