BASINDAN YAZILAR
SGK Uzmanlık Kaynaştırmayla Çalışanlara Da Bu Hak Verilmelidir / Vedat İlki - MuhasebeTR

SGK Uzmanlık Kaynaştırmayla Çalışanlara Da Bu Hak Verilmelidir / Vedat İlki

Yıllardır SGK uzmanlığının üniteler bazında uygulanması önerilmesine rağmen bir çok SGK ünite iş ve işlemlerinde yetkili olan kişilere uzmanlığın önü kapatılmıştır.

Son günler de SGK Ailesi adıyla tüm SGK’nu  kucaklamak isteyen bir dernek anlayışı gelişmiştir.

Uzmanlaşmayı hedef almış,nitelikli personel yapısı norm ve standart birliği sağlama ,ulusa düzeyde sürdürebilir bir sosyal güvenlik sisteminin uygulayıcısı olunmuştur.

Burada asıl serzeniş,bu iş ve işlem yükünü her ünitede çalışan SGK personeli yüklenmiştir.

Bu çalışan personel de özlük haklar ve unvan bakımından ihmal edilmiştir.

666 KHK eşit işe eşit ücret politikası da tutmamıştır.

Burada asıl önemli nokta giden ikramiyeler ve fazla mesailer,bundan dolayı ekonomik olarak SGK çalışanları zor günler geçirmeye başlamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları Uzmanlık Kadrosu verilmesini istiyor.

Bu kadrolar için kurum içinden alım yapılması istekler arasında yer alıyor.

Sosyal Güvenlik  Uygulamalarının  ve sürdüre birliği için;

Ø  İcra Servisleri,

Ø  Tahsis Servisleri,

Ø  İşveren Tescil Servisleri,

Ø  Hastalık Servisleri,

Ø  İş Kazası Servisleri,

Ø  GSS ve Sağlık Aktivasyon

Bu servisler  SGK gelir payını artırmasına rağmen ,çalışanlara yansımamaktadır.

Bunun için ‘’SOSYAL GÜVENLİK AİLESİ DERNEĞİ’’ kurulmuştur.

Kurucu üyeler hızla üye kayıt ediyor.

Her ilde üye kayıt ederek, hak arayışı içine girmeye başladılar,sosyal medya da meslek mensuplarına ulaşıyorlar.

Hayırlısı olsun diyelim.

SGK UZMANLIĞI NEDİR?

5502 Sayılı Kanununla SGK uzmanlığı tanımlaması yapılmıştır.

Şimdi bana sorarsanız Kariyer meslek olarak SGK uzmanlığı mı,Müfettişlik mi,İl Müdürlüğü diye ben SGK Uzmanlığını tercih ederim hem görev makam tazminatı hem de gösterge açısından.

Neden mi?

İl Müdürü sorumluluğu,Müfettişin ağır sorumluluğu karşısında uzmanlık daha çok tercih ediliyor.

Onun içinde bir çok taşra il müdürü,ileride daha iyi emekli maaşı alma adına SGK uzmanlığı alma peşinde koşuyor.

Yönetmelikte uzmanlığın detaylı olarak anlatılmıştır.

Uzman olması kesinleşenler ,Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi için Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığınca diğer birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle, üç yıllık bir süreyi kapsayan özel çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve bu plan SGK Başkanı tarafından onaylanır.

Ø  Meslekî mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesi

Ø  Yazışma, rapor yazma, inceleme, araştırma teknikleri, stratejik yönetim anlayışı konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

Ø  Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

Ø  Başkanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını,

Ø  Kurumun görev alanı ile benzer faaliyette bulunan kuruluşlarda staj, eğitim, inceleme ve araştırma yapılmasını,

Ø  Başkanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda inceleme, izleme ve değerlendirme konularında bilgi ve becerilerin kazandırılmasını,

Ø  Uzman yardımcılarına, Kurum mevzuatında uzmanlaşabilmeleri için gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün kazandırılmasını sağlamaya yönelik çalışmaları içerir.

Oysa yukarıda yazılı tüm konular ünitelerde yetişen memurlara da zaman içinde verilir.Kurum içinde kast sistemi oluşturmak suretiyle araya maddi anlamda parasla sınırlama koymak da kurum içi çalışma barışını bozar.

Kurum içinde sınavlar açılırsa,yabancı dil dahil,meslekte çalışma ve tecrübe süresine göre aşağıdaki konularda yazılı yapılması halinde SGK uzmanlık daha adil olacaktır.

Tabi onlarda yardımcı süresi 3 yıl değil,2 yıl ve tez aşamasıyla hem de kurum içinde iş ve işlemler hakim ,aksayan yönleri raporlayan ,tekrar tekrar yayınlanan Yönetmelik ve tekli genelgelerle vatandaş odaklı bir çalışma statüsü ortaya çıkacaktır.

Ø  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

Ø  5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu,

Ø  5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,

Ø  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu,

Ø  2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu,

Ø  1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu,

Ø  3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun,

Ø  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

Ø  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

Ø  4857 sayılı İş Kanunu,

Ø  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu,

Ø  2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

Ø  1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun,

Ø  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,

Ø  3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun,

Ø  168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı Uyruklu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun,

Ø  3160 sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu,

Ø  5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun,

Ø  2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu,

Ø  Bu fıkrada sayılan kanunların ikincil mevzuatı,

Ø  Kurumun görev alanına giren diğer konular.

SGK Kadrolu uzmanları alınmasın(5502 göre görev yapanlar),elbette onlarda bu görevlere yarışma sınavı ile girdiler,ben ise sahada olanı biteni gören objektif gözle yazmak istedim.

Umarım SGK ilerleyen yıllarda kurum için de kaynaştırma yaparak uzmanlığın önünü ünitelerde çalışanlara açarak uzmanlığı 21 YY SGK Misyon ve Vizyonu hedefine yaklaştıran ,kayıt içini hedefleyen uzmanlık yaygınlaşır.

(Kaynak: Alitezel | 08.12.2017)

GÜNDEM