BASINDAN YAZILAR
Türkiye’de Sendikalaşma Oranı / Arif Temir - MuhasebeTR

Türkiye’de Sendikalaşma Oranı / Arif Temir

 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve  İş Kolları Yönetmeliğine göre 20 iş kolu bulunuyor.  Sendikaların örgütlenmesi de bu iş kollarına göre yapılıyor.  2017 yılı Temmuz ayı itibariyle Türkiye genelinde üyesi bulunan işçi sendikası sayısı 160’tır. Sendikaların bağlı olduğu  beş konfederasyon bulunuyor. 


İş kolları  

Sendikalar örgütlenmelerini; avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık, gıda sanayi,  madencilik ve taş ocakları,  petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç, dokuma, hazır giyim ve deri,ağaç ve kâğıt, iletişim, basın, yayın ve gazetecilik, banka, finans ve sigorta, ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar, çimento, toprak ve cam, metal, inşaat, enerji,taşımacılık,gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk, sağlık ve sosyal hizmetler, konaklama ve eğlence işleri, savunma ve güvenlik ile  genel işler işkolundan birinde yapabiliyor. 


 Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının  6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 27 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanan  Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkındaki Tebliğine göre; Türkiye genelinde 13.551.584 işçi çalışmaktadır. Bu işçilerden 1.623.638 sendika üyesidir. Buna göre  sendikalaşma oranı yüzde 11.95’tir.  


Sendikalaşma oranının  düşük olduğu işkolları 

Sendikalaşma oranının en düşük olduğu  iş kolları yaklaşık olarak yüzde 3 ile  inşaat, konaklama ve eğlence işkoludur. Bunları yüzde 5 ile ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolu izlemektedir. 


Sendikalaşma oranının yüksek olduğu işkolları 

Sendikalaş oranının en yüksek olduğu işkolu yaklaşık olarak yüzde 35 ile banka, finans ve sigortacılık, bunu yüzde 34 ile genel işler ve 32.5 ile savunma ve güvenlik işkolu izlemektedir. 


Sendikal örgütlenme neden önemli 

Sendikaların bir işkolunda toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için o işkolunda Türkiye genelinde çalışan işçilerin en az yüzde birinin üyesi olması gerekiyor. Buna işkolu barajıda denilmektedir.  işçi sendikalarının  toplu iş iş sözleşmesi yapabilmelerinin en önemli şartı kurulu bulunduğu işkolunda çalışanların en az yüzde birinin sendikalarına üye olmalarını sağlamaktır. 

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 01.08.2017)

GÜNDEM