BASINDAN YAZILAR
Bayram İzinlerinin Telafisi Nasıl Olur / Arif Temir - MuhasebeTR

Bayram İzinlerinin Telafisi Nasıl Olur / Arif Temir

 Bayramdan önce ve sonra işçilerin patronlarından izin istemeleri sıkça karşılaşılan  uygulamalardan biridir. Örneğin işçi 25 Haziranda başlayan  ramazan bayramından sonraki çarşamba ve perşembe günü izin alıp işe gelmemişse bu izin sürelerini daha sonra çalışarak telafi edebilir. Burada alınan iznin yıllık izin olmaması gerekiyor. 


İşçinin talebi 

Bayramlardan önceki ve sonraki sürelerde işçilerin izin talebinde bulunmaları ve bu iznin işveren tarafından uygun görülmesi gerekiyor. İşçi talebinde kullanacağı izinleri telafi çalışması yaparak gidereceğini belirtmesi gerekiyor. 


İznin verilmesi 

İzin kullanan işçinin ücretinde herhangi bir eksilme yapılmaz. İşçinin maaşı çalışıyormuş gibi izin süresinde ödenir. Sigorta primleride ödenmeye devam edilir. 


Telafi 2 ay içerisinde 

Telafi çalışması, bayram öncesi ve sonrası izin kullanılan sürenin bitiminden işçinin işe başlaması ile birlikte  2 ay içerisinde  işçiye yaptırılır. Örneğin işçi Ramazan Bayramının bitimini takip eden 28.06.2017 ve 29.06.2017 tarihlerinde iki gün telafi izni kullanıp 30.06.2017 tarihinde işbaşı yapacaksa iki günlük telafi iznine ait süreyi en geç 30.08.2017 tarihine kadar çalışarak telafi etmesi gerekiyor. 


3 saatten fazla telafi olmuyor 

Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamıyor. Örneğin işyerinde günlük çalışma süresi 9 saat ise işçiye günde en fazla 2 saat telafi çalışması yaptırılabilir. 


Hafta tatilinde telafi yapılanmıyor 

Telafi çalışması, tatil günlerinde yaptırılamıyor. Bir işyerinde pazar günü tatil günü ise  bayram öncesi veya sonrası telafi izni alan işçiye pazar günleri telafi çalıştırılması yaptırılamaz. 

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 30.06.2017)

GÜNDEM