BASINDAN YAZILAR
15 Yıl 3600 Günden Kademeli Emeklilik / Resul Kurt - MuhasebeTR

15 Yıl 3600 Günden Kademeli Emeklilik / Resul Kurt

 Okurumuz E.A. diyor ki; “15 yıl 3600 günü doldurup “kıdem tazminatı alabilir” belgesi vererek işten ayrılıp bir başka işyerinde işe başlamam durumumda yeni işyerim SSK girişimi nasıl yapacak? Emekli niteliği kazanmış biri mi olarak girişim yapılır, yoksa normal çalışan olarak mı? Çünkü 40 yaşındayım ve emekliliğime daha 15 yıl var.

Aslında okurumuzun sorusu bir çok kişiyi yakından ilgilendiren önemli bir konu. Emeklilikte kademeli geçiş ve yaş şartının getirildiği 8.9.1999 tarihinde, çalışanların kıdem tazminatı yönünden çalışanların haklarının korunması için özel bir düzenleme yapıldı.

Buna göre, yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı verilebilmektedir.

Yapılan düzenlemede “506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle feshedilmesi halinde işçilere kıdem tazminatı ödenir” hükmü getirilmiştir.

Bu şekilde 15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup yaşını bekleyen sigortalılara kıdem tazminatının ödenmesi gerekmektedir. Ancak, sigortalının ihbar tazminatı hakkı olmayacaktır.

15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup yaşını bekleyen sigortalılara kıdem tazminatı ödendikten sonra, bir başka işyerinde çalışmasına engel bir durum bulunmamaktadır.

Ancak, bir kişinin emekli olabilmesi ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışabilmesi için mutlaka, sigortalılık süresi, yaş ve prim gün sayılarının tamamlanıp emekliliğe başvurulması gerekiyor. Dolayısıyla 15 yıl ve 3600 günle kıdem tazminatı alıp ayrılan ve daha sonra emekli olmadan bir başka işyerinde çalışmaya başlayanlar için normal çalışanlar gibi SGK primi ödenir.

Diğer bir deyişle 15 yıl ve 3600 gün sayısı ile işten kıdem tazminatı alarak ayrılan kişiler yeni bir işyerinde çalışmaları halinde sosyal güvenlik destek primine tabi olmaz ve normal sigortalı gibi çalışır.

Kıdem tazminatı ödenir mi?

Okurumuz Z.A. diyor ki; “Bir konu hakkında sizden bilgi almak istiyordum mümkünse?
2006 şubat ayında bir tekstil mağazasında satış sorumlusu olarak işe başladım, işe başladığım süreçten bugüne kadar SGK primim yatırıldı. 2006-2017 yani bu firmada 11 yıllık SSK’lı elemanıyım. Prim gün sayımda beşbin küsür gün yani 3600 günü doldurdum. Şuanki çalıştığım firmadan istifa edersem tazminat almaya hak ediyor muyum?

Normal şartlarda istifa edenlere kıdem tazminatı ödenmemekle birlikte, 15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup emeklilik yaşını bekleyen sigortalılar, işten ayrılma gerekçesini bu şekilde belirtmeleri halinde kıdem tazminatının ödenmesi gerekmektedir.

Okurumuzun ilgili SGK Müdürlüğünden “Kıdem Tazminatı Alabilir” yazısını temin ederek işverene başvurması halinde kıdem tazminatı alma hakkı olacaktır.

Emekli Olabilir Miyim?

Okurumuz T.P. diyor ki;“Ben 1.1.1980 tarihinde çalışmaya başladım ve sigorta girişim yapıldı. Şu an toplam 4850 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim?”

Okurumuz ilk defa 1.1.1980 tarihinde çalışmaya başladığı için, 25 yıl sigortalılık süresi, 45 yaş ve 5000 gün şartlarını tamamladığında emekli olabilecek. Okurumuzun 150 prim gün sayısı eksik olup, eğer askerlik yaptı ise 150 günlük askerlik borçlanması yaparak istediği zaman emekli olabilecek.

(Kaynak: Star Gazetesi | 15.06.2017)

GÜNDEM